Akm 227: Raahen kaupungin 36. kaupunginosan (Ollinsaari) korttelin 3629 asemakaavan muutos (Nikolantie 3)

Asemakaavan muutosalue käsittää Ollinsaaren kaupunginosassa sijaitsevan Pajuniityntien, Vanhan Valtatien, Nikolantien ja Poikalankujan rajaaman korttelin 3629 suojaviher- ja katualueineen. Suunnittelualue sijaitsee n. 2 kilometriä kaupungin keskustasta etelään ja alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää olevan pientaloalueen täydennykseksi vetovoimainen, viihtyisä, liikenteellisesti turvallinen ja lapsiystävällinen uusi rivitaloasuntoalue Raahen keskustan ja palvelujen läheisyyteen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 10.4.2014, jolloin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen mielipiteiden esittämistä varten nähtäville 14.4. - 19.5.2014 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Asemakaavan muutosluonnos 17.3.2014 pdf, 350 kb
Kaavaselostus 17.3.2014 pdf, 6344 kb
Havainnekuva 17.3.2014pdf, 810 kb
Rakennushistoriallinen inventointi pdf, 3129 kb
Tekninen kuntoarvio 29.10.2013 pdf, 399 kb
Tieliikennemeluselvitys 3.3.2014pdf, 990 kbArkisto