Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 4114 tontteja 1 ja 2, korttelin 4113 autopaikkojen korttelialuetta sekä katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa nykyiseen kysyntään vastaavia pienempiä teollisuustontteja katualueineen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 1.11.2017, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 13.11. - 13.12.2017 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 1.11.2017 §78pdf, 25 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2017pdf, 1444 kb
Asemakaavan muutosluonnos 1.11.2017pdf, 1340 kb
Kaavaselostus 1.11.2017pdf, 2364 kbArkisto