Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 4114 tontteja 1 ja 2, korttelin 4113 autopaikkojen korttelialuetta sekä katualuetta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa nykyiseen kysyntään vastaavia pienempiä teollisuustontteja katualueineen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 23.4.2018 §45, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote 23.4.2018 §45pdf, 55 kb
Asemakaavakartta 16.4.2018pdf, 1439 kb
Kaavaselostus liitteineen 23.1.2018pdf, 3894 kbArkisto