Akm 237: Mestarinkadun teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 31. kaupunginosassa osoitteessa Mestarinkatu. Asemakaavan muutos koskee osaa kiinteistöä 678-31-9903-100.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,4 ha.

Alueelle suunnitellaan teollisuustontti yleiskaavan mukaisesti. Muilta osin nykyiset olemassa olevat toiminnot alueella voivat jatkua ennallaan.

Asiaa on käsitelty viimeksi 1.11.2017, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 13.11. - 13.12.2017 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 1.11.2017 §79pdf, 27 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2017pdf, 874 kb
Asemakaavan muutosluonnos 1.11.2017pdf, 202 kb
Kaavaselostus 1.11.2017pdf, 2578 kbArkisto