Akm 237: Mestarinkadun teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 31. kaupunginosassa osoitteessa Mestarinkatu. Asemakaavan muutos koskee osaa kiinteistöä 678-31-9903-100.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,4 ha.

Alueelle suunnitellaan teollisuustontti yleiskaavan mukaisesti. Muilta osin nykyiset olemassa olevat toiminnot alueella voivat jatkua ennallaan.

Asiaa on käsitelty viimeksi 12.2.2018, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) 19.2.- 20.3.2018 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KH 12.2.2018 §29pdf, 36 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2018pdf, 943 kb
Asemakaavan muutosehdotus 23.1.2018pdf, 219 kb
Kaavaselostus 23.1.2018pdf, 2997 kbArkisto