Raahen keskustan kaavarunko

Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen nimesi päätöksellään 20.3.2014 § 17 työryhmän Raahen keskusta-alueen kaavarungon laatimiseen.

Työryhmä on kokoontunut useita kertoja puheenjohtajanaan Kari Karjalainen ja jäseninä Timo Tamminen (sihteeri), Mathias Holmén, Pasi Alatalo, Risto Karhu ja Kaija Seppänen.

Elinkeinoelämää ovat työryhmässä edustaneet Tarmo Kokkola, Ari Pohjola, Kirsi Asunmaa ja Heikki Kuru.

Konsulteiksi työryhmään kaupunginjohtaja kutsui arkkitehti Esko Puijolan Arkkitehtistudio EMP Oy:stä ja insinööri Tuomo Ojakosken Insinööritoimisto Solutra Oy:stä.

Raahen keskustan kaavarungon laadinta on jatkoa Raahen kaupunginhallituksen kokouksessaan 12.12.2011 § 380 asettaman kaupunkirakennetoimikunnan työskentelylle. Keskusta-alueen kaavarunko on kaavoitusohjelman kärkihanke, joka tulee ohjaamaan tulevien asemakaavamuutosten laadintaa.

Kaavarungolla valmistellaan toimia, joilla kaupungin keskustan painoarvoa muuhun taajamarakenteeseen nähden vahvistetaan. Palveluiden ohella keskustan tulee edustaa koko kaupunkiseudun ihmisiä ja elinkeinoelämää, sen tulee sisältää työpaikkoja, keskusta-asumista ja tapahtumia kaupungin elävässä ilmapiirissä.

Keskustan nykyinen rakenne on avoin ja osittain keskeneräisen näköinen. Laajat tuuliset pysäköintikentät hallitsevat ympäristöä. Kaavarungon tiivitämistavoite voidaan toteuttaa vain varaamalla tilaa ihmisen viihtymiselle ja toimille maantasossa ja toteuttamalla merkittävä osa autopaikkatarpeesta rakenteissa. Kaavarunko sisältää maanalaiset pysäköintikerrokset, jotka täydentyvät vähitellen yhtenäisenä toimivaksi pysäköintilaitokseksi.

Asiaa on käsitelty viimeksi 30.3.2015 § 133, jolloin hallitus hyväksyi kaavarunkoluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville 13.4. - 13.5.2015 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen.

Asiasta järjestetään avoin keskustelutilaisuus tiistaina 14.4.2015 klo 17.00 - 19.00 Teknisen palvelukeskuksen kokoustilassa.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 30.3.2015 § 133pdf, 34 kb
Raahen keskustan kaavarunko 18.3.2015pdf, 7387 kbArkisto