Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan tavoitteena on rakentamisen mitoituksen ja määrän tarkistaminen, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittaminen ja eri suojeluohjelmien kannalta merkittävien kohteiden määrittäminen. Kaava-alueen laajuus on noin 35,2 km2 ulottuen Hurnasperältä Aunolanperälle. Valtaosa kaavoitettavasta alueesta sijoittuu valtatien 8 länsipuolelle.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, mikä edellyttää rantavyöhykkeen rakentamisen mitoituksen ja määrän yksityiskohtaista osoittamista kaavassa. Kaavassa tullaan osoittamaan myös rantavyöhykkeen ulkopuolisen kylä- ja haja-asutuksen rakentamisen periaatteet.

Alueen asukkaille ja maanomistajille postitettiin kyselylomake ja karttaote, jossa oli esitetty suunnittelualueen rajaus. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden ja maanomistajien tarpeita ja näkemyksiä suunnittelualueen kehittämiseksi.

Lisätietoja osayleiskaavasta

Raahen kaupunki
Jaana Pekkala, kaavoitusarkkitehti
puh. 040 830 3000
jaana.pekkala (at) raahe.fi
Raahen kaupunki / Kaavoitus
Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Ramboll Finland Oy
Minna Lehtonen, FM
puh. 050 372 8523
minna.lehtonen (at) ramboll.fi
Ramboll Finland Oy
Pakkahuoneenaukio 2/ PL 718
33101 TampereArkisto