Arkisto

Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto.

Arkistotointa on hoidettava siten, että se tukee arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista, että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettu asianmukaisesti huomioon ja että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettu sekä että asiakirjat palvelevat tutkimuksen tiedon lähteinä. (Arkistolaki 23.9.1994/831 3. luku § 7)

Raahen kaupungin keskus-/päätearkisto sijaitsee Raatihuoneella, osoitteessa Rantakatu 50. Muut toimipisteet ovat teknisen keskuksen arkisto Pattijoella osoitteessa Ruskatie 1 ja talous/henkilöstöpuolen arkisto Rautatalossa osoitteessa Sovionkatu 9.

Päätearkiston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää palvelukeskusten pitkään ja pysyvästi säilytettävää aineistoa., näitä ovat esimerkiksi erilaiset pöytäkirjat, rakennuspiirustukset ja koulutodistukset. Lisäksi arkistosihteeri ohjaa ja koordinoi kaupungin palvelukeskusten arkistonmuodostusta.

Asiakirjojen julkisuutta säätelee julkisuuslaki, henkilötietolaki sekä muutamat muut erityislait. Arkiston aineistosta suurin osa on julkisia, ja niihin saa tutustua maksutta. Tarvittaessa asiakkaalle otetaan kopio asiakirjasta (esim. rakennuspiirustus tai koulutodistus), mutta alkuperäisiä asiakirjoja ei lainata yksityisille henkilöille. Aineistoon tutustumiseen / tiedonhakuun on hyvä varata aika etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla, silloin varmistetaan että arkiston henkilökunnalla on aikaa opastaa ja etsiä haluttu tieto.

Vanhin asiakirja on 1849-luvulta oleva ruotsinkielinen diaari.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjoja löytyy vuodesta 1883 alkaen. Joitakin vanhoja asiakirjoja on luovutettu Raahen museolle.

Raahen kaupunki on tehnyt kolme kuntaliitosta , Saloisten kunnan kanssa vuonna 1973, Pattijoen vuonna 2003 ja Vihannin vuonna 2013. Näiden arkistot on päätetty ja Saloisten arkisto on siirretty Raatihuoneen päätearkistoon, Pattijoen arkisto on teknisen keskuksen arkistotiloissa.

Yhteystiedot

tietopalvelusuunnittelija
Vesa Pietilä
puh. 040 135 6791
vesa.pietilä (at) raahe.fi

avoinna ma-pe klo 8.30-15.00

Asiakirjoista ja tietopalvelusta perittävät maksut (voimassa 1.9.2014 alkaen)pdf, 160 kb