Raahen keskusvaalilautakunta ilmoittaa

Presidentinvaali Raahen kaupungissa

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina, tammikuun 28. päivänä 2018.

Presidentinvaalia varten laadittu äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä Pohjois-Suomen maistraatin Raahen yksikössä, osoitteessa Kummatinkatu 6, 92150 Raahe arkipäivinä virka-aikana maanantaista 18.12.2017 lähtien. Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset on tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 12.1.2018 ennen klo 16.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 28.1.2018 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 saakka.

ÄÄNESTYSALUEIDEN ÄÄNESTYSPAIKAT

Äänestysalue Äänestyspaikka
1 Pääkirjasto Pääkirjasto, Rantakatu 45, Raahe

2 Koivuluoto

Koivuluodon koulu, Kummatin toimipiste, Kummatinkatu 5, Raahe
3 Lybecker Lybeckerin opisto, Sofia Lybeckerinkatu 1, Raahe
4 Saloinen Saloisten koulu, Kisatie 1, Saloinen
5 Tikkala Tikkalan koulu, Martikkalantie 7, Mattilanperä
6 Pattijoki Tekninen keskus, Ruskatie 1, Pattijoki
7 Kirkonkylä, Vihanti Vihannin entinen kunnanvirasto, Kirkkotie 2, Vihanti
8. Alpua Alpuan koulu, Luohuantie 35, Alpua
9. Lampinsaari Lampinsaaren koulu, Kaivoskatu 9, Lampinsaari

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyspaikat ovat:
Raahen K-Citymarketissa, os. Ollinkalliontie 2, 92100 Raahe,
Raahen Prismassa, os. Palokunnankatu 37, 92100 Raahe,
Teknisessä keskuksessa, os. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki ja
Vihannin entisellä kunnanvirastolla, Kirkkotie 2, 86400 Vihanti.

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja päättyy tiistaina 23.1.2018 seuraavasti:
ke - pe 17.1. -19.1.2018 klo 09.00 - 20.00
la - su 20.1. -21.1.2018 klo 12.00 - 18.00
ma - ti 22.1.-23.1.2018 klo 09.00 - 20.00

Ennakkoäänestyspaikoille pääsee myös pyörätuolilla.

ENNAKKOÄÄNESTYKSESSÄ ÄÄNESTÄJÄN ON ESITETTÄVÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS TAI MUU RIITTÄVÄ SELVITYS HENKILÖLLISYYDESTÄÄN.

Mikäli äänestäjällä ei ole riittävää selvitystä henkilöllisyydestään, saa poliisiviranomaiselta MAKSUTTA väliaikaisen henkilöllisyyskortin äänestämistä varten osoitteesta: Kummatinkatu 6, 92150 Raahe. Tällöin henkilöllisyyskorttia haettaessa on mukana oltava 2 passikuvaa.

Sairaalassa, vanhainkodeissa sekä erikseen päätetyissä laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä julkaistaan laitoksissa vaalitoimikuntien toimesta erilliset ilmoitukset.

KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys kotiäänestyksenä tapahtuu arkipäivisin klo 9.00-20.00 edellä mainittuina ennakkoäänestysaikoina.

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse

- viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00

Ilmoituksen voi tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Raatihuoneelta, os. Rantakatu 50. Kotiäänestyksen ilmoittautumisen voi tehdä myös soittamalla numeroon 040 830 3072 (Riitta Tuomaala) tai faksaamalla lomake numeroon 08 439 3198 taikka lähettämällä lomakkeessa ilmoitetut tiedot sähköpostilla osoitteeseen: riitta.tuomaala@raahe.fi Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

VAALIMAINONTA

Vaalimainonta vaaleissa on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä vaalimainospaikoilla.

Vaalimainostelineet asetetaan paikoilleen kaupungin toimesta. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 10.1.2018. Vaalimainostaustoja saa Raahessa kaupunginvarastolta, Varikkotie 4/varastoesimies Esa Nummela, puh. 044 439 3275. Saadakseen ilmaisen vaalimainospaikan on siitä ilmoitettava tietopalvelusuunnittelija Vesa Pietilälle viimeistään maanantaina 8.1.2018, puhelinnumeroon 040 135 6791. Entisen Vihannin kunnan alueella vaalimainostelineet asetetaan taustoineen valmiiksi vaalimainospaikkoihin.

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on: Rantakatu 50, 92100 Raahe ja puhelin 08 439 3111, keskus virka-aikana.

Raahessa, 2.päivänä tammikuuta 2018

RAAHEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Aulis Ylikulju, puheenjohtaja

Leena Mikkola-Riekkinen, sihteeri

Avoimet tarjouspyynnötArkisto