Viralliset ilmoitukset

Ilmoitus tonttijaon nähtäville asettamisesta

16.08.18

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 16.8.2018 - 30.8.2018 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus: Asianosaisilla ...

Työllistämisen kuntalisä

18.04.16

Raahen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.2.2014 § 78 päättänyt myöntää työllistämisen kuntalisää raahelaisille yhdistyksille, järjestöille ja säätiöille tai yrityksille/yksityisille henkilöille, jos ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto