Lukudiplomi peruskoulun 1-9 luokille

Lukudiplomin tavoitteita

  • herättää ja ylläpitää lasten ja nuorten kiinnostusta lukemiseen
  • tutustuttaa lapset ja nuoret eri kirjallisuuden lajeihin
  • edistää lasten ja nuorten lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä
  • antaa lapsille ja nuorille elämyksiä, tuntemuksia, matkoja mielikuvitukseen, seikkailua…

Lukudiplomin suorittaminen ei ole kenellekään oppilaalle pakollinen mutta suositeltava. Jokainen opettaja päättää itse sen ottamisesta käyttöön luokassaan. Lukudiplomilistan kirjoja voi käyttää luokassa tai kotona myös vinkkilistana mitä voisi lukea.

Luokkakohtaisen lukudiplomin suorittaminen alaluokilla edellyttää 5-6 kirjan lukemista, yksi kirja jokaisesta kirjaryhmästä. Alaluokkien kirjallisuusdiplomiin luetaan siis kaikkiaan 35 kirjaa. Opettajan tulee jollakin tavalla tarkistaa, että lukudiplomia suorittava oppilas on todella lukenut vaadittavat kirjat. Tarkistustavan hän voi valita itse.

Alaluokkien lukudiplomiin on 2-6 luokkalaisille lisätty uutena kohtana ’Vapaavalintainen kirja’. Oppilas voi valita tässä luettavakseen joko ikäiselleen sopivaa kertomakirjallisuutta tai tietokirjan.

Yläluokkien luokkakohtaisia lukudiplomeja varten oppilas lukee 5-8 kirjaa. Koko yläluokkien kirjallisuusdiplomia varten oppilas lukee kaikkiaan 20 kirjaa.

Kirjallisuusdiplomeja varten voi luokkakohtaiset diplomit suorittaa millä luokka-asteella tahansa. Suositeltavaa kuitenkin on, että oppilas suorittaisi yhden luokkakohtaisen lukudiplomin / luokka-aste, jolloin luku-urakasta ei tule liian raskas.

Luokkakohtaisen lukudiplomin ja ala- ja yläluokkien kirjallisuusdiplomin suorittamisesta oppilaalle annetaan todistus. Todistuksen pohjana opettaja voi käyttää joko alla olevia valmiita pohjia tai tehdä todistuspohjan itse.

Lukudiplomiin ym. lasten lukemisharrastuksen liittyviä kysymyksiä, ja kommentteja voi lähettää lasten- ja nuortenosastonjohtajalle sähköpostiosoitteeseen arja.nevala(at)raahe.fi.

Kirjallisuus

1. - 2. luokka pdf, 220 kb

3. luokka pdf, 222 kb

4. luokka pdf, 224 kb

5. luokkapdf, 260 kb

6. luokkapdf, 238 kb

7. luokka pdf, 22 kb

8. luokka pdf, 27 kb

9. luokkapdf, 26 kb

Diplomit

Kirjallisuusdiplomipdf, 38 kb

Lukudiplomipdf, 25 kb