Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia mm:

  • asumisneuvojatoimintaan
  • erityisryhmien asuntoihin (investointiavustus). Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.
  • ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjaamiseen
  • uuden hissin asentamiseen
  • asuinrakennusten esteettömyyteen
  • sähköautojen latausinfran rakentamiseen
  • kunnallistekniikan rakentamiseen.

Lisäksi ARA myöntää avustuksia mm. vuokra-asuntojen rakentamisen käynnistämiseen ja ARA-talon purkuun.

Lisätietoja www.ara.fi

päivitetty 13.8.2018/ph