Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustus

Ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusten hakuaika on jatkuva. Hakemusten vastaanotto ja käsittely on siirtynyt kunnilta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:an.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asunnon korjaamiseen, kun ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Korjauksen piiriin hyväksytään toimenpiteet jotka edistävät ikääntyneen tai vammaisen mahdollisuuksia asua pidempään kotonaan.

Avustusta myönnetään enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista, tai 70 % jos hakijana on rintamaveteraani tai veteraanin leski, tai jos hakija muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Avustuksen myöntämiselle on tulo- ja varallisuusrajat.

Päätös avustuksen myöntämisestä on saatava ennen töiden aloittamista. Avustuksen myöntäjä voi antaa ennakkoaloitusluvan hakemuksen jättämisen jälkeen. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan esitettyjen tositteiden perusteella.

Korjattua asuntoa on käytettävä hakijan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisen jälkeen. Rajoituksesta vapautuminen on mahdollista perustelluista syitä.

Hakemukset toimitetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:an.

Lisätietoja:

  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Puh. 029 525 0818, sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi. Palveluajat tiistaista torstaihin klo 9.00 - 15.00.
  • asuntosihteeri Päivi Honkala, puh. 040 311 0354, sähköpostiosoite: paivi.honkala(at)raahe.fi

Apua korjaustyön suunnitteluun ja hakemuksen täyttämiseen

Vanhustyön keskusliiton palkkaamat alueelliset korjausneuvojat avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa ja korjausavustusten hakemisessa. Neuvonta on maksutonta. Vanhustyön keskusliiton palkkaama korjausneuvoja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on Tapio Karhu, puh. 040 516 6738, sähköpostiosoite: tapio.karhu(at)vtkl.fi.

päivitetty 13.8.2018/ph