Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 28 §:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Ne aloitteet, joiden osalta valtuusto on toimivaltainen viranomainen, on saatettava valtuuston tietoon kerran vuodessa ja samalla ilmoitettava, mitä valmistelutoimenpiteitä aloitteen johdosta on tehty.

Voit lähettää kuntalaisaloitteen postitse osoitteella

Raahen kaupunki
Keskushallinto/kirjaamo
PL 62
92101 Raahe

Voit myös tuoda aloitteen keskushallinnon kirjaamoon, os. Rantakatu 50 tai lähettää sähköpostilla kirjaamo (at) raahe.fi tai raahenkaupunki (at) raahe.fi .

Kuntalaisaloite.fi - sähköinen kanava kuntalaisaloitteen tekemiseen

Oikeusministeriön tuottama ja ylläpitämä Kuntalaisaloite.fi-palvelu avattu kuntalaisten ja kuntien käyttöön tiistaina 10. syyskuuta 2013 osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi. Kuntalaisaloite.fi-palvelu tarjoaa pohjan kuntalaisaloitteiden tekemiselle sekä suomeksi että ruotsiksi.


Oikeusministeriön palvelut kuntalaisille

Oikeusministeriö ylläpitää seuraavia kuntalaisille tarkoitettuja sivuja