Myllyperä-Perukka

Myllyperä- Perukan kylä sijaitsee Vihannin kirkonkylän tuntumassa hyvien kulkuyhteyksien ulottuville. Kylä alkaa Vihannin kirkonkylältä noin 1 km lounaaseen ja jatkuu samaan ilmansuuntaan noin 5 km. Perukan kylä sijoittuu aivan Pyhäjoentien (kantatie 790) varteen. Myllyperä sijaitsee Pyhäjoentiestä länteen erkanevan, noin 3 km pitkän tien varressa.

Pyhäjoelle matkaa on 43 km, Oulaisiin Korvenkylän kautta 28 km, Raaheen 35 km ja Ouluun 75 km. Vihannin kirkonkylältä matkustaminen onnistuu kätevästi myös junalla.

Kylän alue on rauhallista ja kaunista maaseutua, jota ympäröi metsä- ja peltoalueet. Alueella on myös neva- ja suoalueita. Soista tunnetuin on Ahmaneva, joka on paitsi tunnettu hillasuo myös ainutlaatuisesta eläinkannastaan tunnettu suoalue.

Kylän alueella on 3 pientä lampea: Ahmalampi, Peuralampi ja Jalkalampi. Ahmalammesta lähtevä Ahmaoja virtaa kylän läpi yhtyen Vihanninjokeen, jota voidaan pitää kylän pohjoisrajana. Peuralammesta lähtevä Peuraoja on säilynyt osittain luonnontilaisena. Kylän maaperä vaihtelee kivisistä kankaista hiesu- ja turvemaihin.

Yhteyshenkilöt

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Eero Keskitalo
Myllyperäntie 35
86400 Vihanti
puh. 08 280 189

Kyläyhdistyksen sihteeri
Eeva Alasaarela
Pyhäjoentie 241
86400 Vihanti
puh. 08 280 222