Raahen kylät

Tällä sivuston osalla esitellään raahelaisia kyliä. Kylä voidaan määritellä monella tavalla, esimerkiksi maaseutusuunnitelman tai kaavoittajan näkökulmasta.

  • Palonkylää ja Saloista ei pidetä kylinä kaavoituksellisissa asioissa, mutta ne esitellään tässä, koska kummallakin kylällä toimii kyläyhdistys.
  • Pattijoki ei ole kaavoituksellisesti kylä eikä siellä ole toimivaa kyläyhdistystä.
  • Entisen Vihannin kunnan alueella useita kyliä.
  • Klikkaa vasemmalla olevista linkeistä lisää tietoa kyläkohtaisesti.

Kylä - maaseudun perusyhteisö

Sille ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Kylä voidaan tulkita rajatulla maantieteellisellä alueella sijaitsevaksi ihmisten yhteenliittymäksi, jonka rajat muodostuvat esimerkiksi maarekisterin, koulupiirin, äänestysalueen, kinkeripiirin, metsän, vesistön tai jonkin muun erottavan tekijän perusteella.

Käytettiinpä kylästä millaista määritelmää hyvänsä, kylälle on kuitenkin tyypillistä, että se ei ole syntynyt hetkessä. Kylällä on yleensä pitkät perinteet ja historia, usein myös yhteenkuuluvuutta osoittava ”kylähenki”.

Lähde:
Raahen kylien maaseutusuunnitelmapdf, 2431 kb

Maakuntakaavassa

Kylä-merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä.

Merkintöjen selitykset löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta.

Lisätietoja:
Raahen Kylät ry
Pohjois-Pohjanmaan kylät ry
Nouseva Rannikkoseutu
Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelmapdf, 5001 kb
Suomen Kylätoiminta ry