Kunnossapitoluokitus

Liikenneväylät jaetaan kolmeen kunnossapitoluokkaan

  • Ensimmäiseen kuuluvat pääliikenneväylät, kevyenliikenteen väylät ja ruutukaava-alue
  • Toiseen kuuluvat kokoojakadut ja koululaisliikenteen kannalta tärkeät väylät
  • kolmanteen kuuluvat asuntokadut ja yksityistiet.

Talvikunnossapito

Talvikunnossapidolla on pidettävä kadut ja kevyenliikenteen väylät liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 3.)

Lisätietoja

Markku Häyhä
Paula Pihkanen