Hankkeet

Raahessa on käynnissä Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hulevesikosteikkoja.

Rakenteet toimivat osana myös muiden valumavesien käsittelyä, jolloin ne vaikuttavat myönteisesti virtaamien hallintaan, tulvien hillintään sekä kiintoaineen ja ravinteiden talteenottoon. Hulevesiratkaisut toimivat hulevesien hallinnan esimerkkeinä, joita muut kaupungit ja kunnat voivat käyttää vastaavissa tarkoituksissa.

Hanke on Ylivieskan, Raahen ja Kempeleen yhteishanke, jota hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. Hanke kestää 30.11.2020 saakka.

Lisätietoa ja ajankohtaista tietoa hankkeesta: http://www.meidankalajoki.fi/hulevedet-hallintaan-kolmistaan

Raahen Ruottalonlahden kosteikon rakentaminen loppusuoralla

Ruottalonlahden asemakaavan mukaan alueelle oli suunniteltu kolme eri rakennetta. Hulevesiviemäröinti toteutettiin kuitenkin siten, että Ruottalonlahden asemakaava-alueen sekä Pyhtilän asuinalueen hulevedet johdetaan kaikki samaan viemäriin. Hulevesiviemäri purkaa vedet Ruottalonlahden asemakaava-alueen pohjoisosiin. Alueella oli olemassa oleva pieni oja, joka johti suoraan mereen. Tähän yhteyteen Kosteikkomaailma teki suunnitelman hulevesikosteikosta, joka toteutettiin elokuussa 2020. Kosteikossa on eri syvyisiä vesialueita ja laidoilla tulvatasanteet. Maisemallista monimuotoisuutta tuovat pienet saaret, joille säästettiin olemassa olevaa puustoa ja muuta kasvillisuutta.

Kohteen toteutus onnistui hyvin. Kosteikon maamassoja siirrettiin alueen pohjoisosasta kaavan mukaiselle rakennettavalle puistoalueelle. Kosteikon poikki menevä vesijohto siirrettiin kulkemaan vähän syvemmälle. Pohjoisosiin kasatut maamassat kaipaavat kuivumista ja niitä muotoillaan vielä myöhemmin.

Alueen kehittäminen jatkuu

Ruottalonlahden asemakaavan mukaisia virkistys- ja ulkoilualueita rakennetaan parhaillaan. Tarkoitus on yhdistää kosteikko ulkoilureittiin ja lisätä valaistusta myös kosteikolle. Kosteikko toimii esimerkkinä vesiensuojelurakenteesta, mutta tarjoaa samalla vaihtelua ja monipuolisuutta perinteisiin ulkoilu- ja virkistysalueisiin verrattuna.

 

Kuvassa on kosteikon vesialuetta ja saaria.
Kosteikkoa 27.8.2020