Hankkeet

Raahessa on käynnissä Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan hulevesikosteikkoja.

Rakenteet toimivat osana myös muiden valumavesien käsittelyä, jolloin ne vaikuttavat myönteisesti virtaamien hallintaan, tulvien hillintään sekä kiintoaineen ja ravinteiden talteenottoon. Hulevesiratkaisut toimivat hulevesien hallinnan esimerkkeinä, joita muut kaupungit ja kunnat voivat käyttää vastaavissa tarkoituksissa.

Hanke on Ylivieskan, Raahen ja Kempeleen yhteishanke, jota hallinnoi Ylivieskan kaupunki. Hulevedet hallintaan kolmistaan -hanke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätyksen ohjelmasta. Hanke kestää 30.11.2020 saakka.

Lisätietoa ja ajankohtaista tietoa hankkeesta: http://www.meidankalajoki.fi/hulevedet-hallintaan-kolmistaan

Ruottalonlahden hulevesikosteikon suunnitelma valmistui 18.6.2020 ja kaivinkonetyöt valmistuvat elokuussa 2020.