Rakennusrasitteet (MRL80§)

Rasitteen tarve

Rakennusrasite on tarpeen perustaa, jos rakennuksen jokin osa ulottuu toisen tontin alueelle (esim. räystäsrakenne), rakennuksilla on yhteinen seinä tontin rajalla, yhteiset talotekniikkalaitteet, tontin rajalla olevaan seinään halutaan tehdä kulkuaukko tai muutoin jokin rakennuksen rakenne rajoittaa toista tonttia tai rakennuksella on toisen tontin alueella yhteisiä tiloja.

Rasitteen perustaminen

Rakennusrasitteen perustamista haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta ja sen perustaa kunnan ympäristölautakunnan määräämä viranomainen, joka on johtava rakennustarkastaja.

Rakennuslupahakemuksen liitteenä tulee olla tonttien omistajien kesken laadittu rasitesopimus.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee olla perustettuna kyseinen sopimuksen mukainen rakennusrasite. Rasite merkitään kiinteistörekisteriin ao.kiinteistön kohdalle ja se on voimassa vaikka kiinteistö vaihtaisi omistajaa.

Rasitteen perustamisesta perittävät maksut

Rasitteen perustamisesta peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Tarvittavat asiakirjat

Osapuolena yksityinen henkilö

 • Rasitehakemus
 • Lainhuutorekisteriote molemmista tonteista
 • Alkuperäinen rasitesopimus
 • Kiinteistörekisteriote molemmista tonteista
 • Mahdollinen suunnitelma, jossa selvennetään rasitesopimusta

Osapuolena yhtiö

 • Rasitehakemus
 • Lainhuutorekisteriote molemmista tonteista
 • Alkuperäinen rasitesopimus
 • Kiinteistörekisteriote molemmista tonteista
 • Kaupparekisteriote molemmista tonteista
 • Yhtiökokouspöytäkirja, jossa esitetään rasitteen hakeminen
 • Mahdollinen suunnitelma, jossa selvennetään rasitesopimusta

Käytössä olevat lomakkeet löytyvät kohdasta Lomakkeet