Kiinteistöinsinöörin palvelut

Kiinteistöinsinööri suorittaa asemakaava-alueella tonttien lohkomisen ja rekisteröinnin, laatii tonttijaot sekä antaa todistuksia ja otteita.

Kiinteistöinsinööriltä saa myös otteita koko Suomen kattavasta kiinteistötietojärjestelmästä, joka sisältää kiinteistörekisteritiedot, lainhuutotiedot ja rasitustodistukset.

Lisätietoja

Risto Karhu
kiinteistöinsinööri
puh. 040 135 6952

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194