Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää. Kiinteistörekisteriin merkitään kiinteistöinä mm. tilat, tontit ja yleiset alueet.

Raahen kaupungin asemakaava-alueella muodostetuista tonteista ja yleisistä alueista pitää kiinteistörekisteriä viranomaisena kiinteistöinsinööri. Käytännön rekisteröinti- ja ylläpitotoimenpiteet suorittaa kiinteistörekisterinhoitaja. Muitten kiinteistöjen osalta kiinteistörekisteriä pitää maanmittauslaitos.

Tonteille annetaan tunnus, joka asemakaava-alueella muodostuu kaupunginosan, korttelin ja tontin numerosta. Muita kiinteistörekisteriin merkittäviä tietoja ovat tontin pinta-ala, rekisteröintipäivä, rasitteet, osuudet yhteisiin sekä muita tonttiin kohdistuvia tietoja. Tonteille ei anneta nimeä niin kuin kiinteistöille kaavoittamattomilla alueilla tehdään.

Kiinteistörekisteri on julkinen ja jokaisella on oikeus saada siitä tietoja. Pyydettäessä kiinteistörekisteristä annetaan otteita koko valtakunnan alueelta.

Lisätietoja

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194

Risto Karhu
kiinteistöinsinööri
puh. 040 135 6952