Tontin lohkominen

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen tontti erotetaan itsenäiseksi kiinteistöksi lohkomistoimituksessa. Toimituksessa merkitään tontin rajat maastoon, selvitetään kiinteistön käyttöä palvelevat ja rasittavat oikeudet sekä tontin rekisteröintiedellytykset. Vasta sen jälkeen, kun tontti on merkitty kiinteistörekisteriin, se on rakennuskelpoinen.

Määräalan ostajan on haettava saannolleen lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupasta tai muusta luovutuksesta. Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta.

Lainhuuto tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista julkiseen rekisteriin.

Lohkominen tulee automaattisesti vireille, kun kirjaamisviranomaisen ilmoitus lainhuudosta on saapunut kaupungin kiinteistörekisteriviranomaiselle (kiinteistörekisterinpitäjä). Lohkomistoimitusta voi hakea myös erillisellä toimitushakemuksella.

Raahen kaupungin kiinteistörekisterinpitäjä on kaupungin kiinteistöinsinööri.

Toimituksen aloittamisesta rekisteröintiin kuluu 2-3 kuukautta. Tontin lohkominen maksaa tontin koosta ja rakennusoikeudesta riippuen 900 - 1200 euroa.

Lisätietoja

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194