Tontin muodostaminen ja rekisteröinti

  • Asemakaava-alueella tontille voi saada rakennusluvan vasta sitten, kun tontti on muodostettu kiinteistöksi ja se on merkitty kiinteistörekisteriin.
  • Tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomistoimituksessa.
  • Lohkominen perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja tonttijakoon.

Lisätietoja

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194