Tontin myyminen ja ostaminen

Kaupungin maakauppa-asioiden valmistelun hoitaa tonttitiimi. Niillä alueilla, joilla valtuusto on päättänyt tonttien myyntiehdot ja hinnat, tekee myyntipäätöksen kaupungingeodeetti. Muilla alueilla on kauppakirja hyväksytettävä kaupunginhallituksessa tai kaupunginvaltuustossa.

Kun kaupunki ostaa maata, tekee ostopäätöksen kauppahinnan suuruudesta riippuen joko rakennetun ympäristön lautakunta, kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto.

Kiinteistökauppa

Tontin ostaminen/myyminen on kiinteistökauppa. Kauppa on tehtävä kirjallisesti. Kauppakirja laaditaan kolmena kappaleena yksi myyjää, yksi ostajaa ja yksi julkista kaupanvahvistajaa varten. Kauppakirja on allekirjoitettava julkisen kaupanvahvistajan läsnäollessa.

Lainhuuto

Ostajan on haettava saannolleen (kaupalle) lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamispäivästä. Lainhuuto haetaan maanmittauslaitokselta. Lainhuuto tarkoittaa omistusoikeuden kirjaamista julkiseen kiinteistörekisteriin.

Lisätietoja

Risto Karhu
kaupungingeodeetti
puh. 040 135 6952

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194

Hannu Patanen
maankäyttöinsinööri
puh. 044 439 3583