Tonttijako

  • Tonttijako on kartalle laadittu maankäytön suunnitelma.
  • Tonttijaolla osoitetaan, miten korttelin alue jaetaan tonteiksi, määritellään tonttien pinta-alat, rajat ja kulkuyhteydet.
  • Tonttijako voidaan hyväksyä asemakaavan hyväksymisen yhteydessä tai erillään asemakaavasta.
  • Tonttijakoa tai sen muutosta valmisteltaessa kuullaan tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita.

Tonttijaon laatiminen kestää 1-2 kuukautta. Yleensä ensimmäisen asemakaavan mukaisen tonttijaon laatii kaupunki kustannuksellaan.

Maanomistajan tai -haltijan pyynnöstä laaditusta tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta, milloin se on pääasiallisesti yksityisen edun vaatima, peritään 350 euroa / tontti.

Lisätietoja

Juhani Leinonen
tontti-insinööri
puh. 040 830 3194