Mattilanperä

Asutusta yli 5000 vuotta

Kyläyhteisö muodostuu neljästä kylästä

Mattilanperän Kettukankaan laella sijaitsee noin 100 x 300 metrin laajuisella alueella monipuolinen muinainen asuinalue. Noin 5000 vuoden takainen Kivikauden kyläpdf, 108 kb käsittää yli 30 kivikautisen asumuksen pohjaa, suunnilleen samanverran kivistä rakennettuja erisuuruisia röykkiöitä sekä muinaisen Litorinanmerenrannan suuntaisena jonona sirpaloituneista kivistä koostuvia palokivikumpuja.

Mattilanperän ryhmis - lasten päivähoitopalvelu (kuvassa)

Tikkalan koulu - vuosiluokat 0 - 6

Mattilanperän kyläyhdistys ry
http://www.mattilanpera.net

Muinaismuistokohteita Raahessa

Kastellin linnanrauniot

Kettukankaan muinaisalue

Laivan kaivos

Kotisivu