Ehkäisevä ja erityisnuorisotyö

Erityisnuorisotyö on nuorten tarpeista lähtevää sosiaalista nuorisotyötä, joka kohdistuu erityistä tukea tarvitseviin nuoriin. Tarkoituksena on auttaa ja tukea nuorta ongelmallisissa tilanteissa tai muissa eteen tulevissa elämän solmukohdissa nuorisotyöllisin työmenetelmin.

Ehkäisevä päihdetyö

Nuorisotoimen ehkäisevä päihdetyö kohdentuu riskiryhmiin pienryhmätoiminnan avulla sekä yleiseen ehkäisyyn erilaisten ehkäisevän työn kampanjoiden kautta. Joka vuosi nuorisotoimi järjestää kuutosluokkalaisille laajan Mietippä Ite – ehkäisevän työn kokonaisuuden, johon sisältyy päihdetietouden lisäksi paljon elämäntaitoja tukevia elementtejä. Kokonaisuus alkaa kun oppilaat ovat kuutosluokan keväällä ja jatkuu ala- ja yläkoulujen nivelvaiheen yli aina seiskaluokan syksyyn. Tarkoituisena on tarjota asianmukaista ja oikeaa päihdetietoa, nostaa päihdekokeilujen aloitusikää sekä ylläpitää arvokeskustelua päihteistä. 

Yhteistyötä tehdään laajasti eri toimijoiden kanssa mm. oppilashuollon, sosiaalitoimen lastensuojelun, perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, koululais- ja opiskelijaterveydenhuollon, päihdetyöryhmä Verkon, päihdehuollon ja eri hankkeiden kanssa.

 

Laura Manninen
puh. 044 439 3353
laura.manninen [at] raahe.fi