Kultuurinen nuorisotyö

Kulttuurinen nuorisotyö mahdollistaa yhteisöllisiä tilanteita, tiloja ja kokemuksia, joissa ihmiset kohtaavat.

Kulttuurisen nuorisotyön perustehtävä on kehittää nuorten ilmaisutaitoja luomalla nuorille kulttuurisia ja henkisiä tukirakenteita sekä yhteisöllisiä ja yksilöllisiä onnistumisen kokemuksia. Kulttuurin avulla rakennetaan mielekkyyttä elämään, luodaan merkityksiä ja rakennetaan kuvaa itsestä ja maailmasta. Kulttuurinen nuorisotyö rakentuu ajatukselle, jossa nuoret ja heidän lähiyhteisönsä elävät konkreettisesti luovassa vuorovaikutuksessa, ilmaisten ajatteluaan, arvojaan sekä tunteitaan eri toimintamuotojen kautta. Se on nuorisotyötä kulttuurin keinoin ja ennen kaikkea työote. Se kehittyy vuorovaikutteisesti nuorten ja muuttuvan elinympäristön kanssa.

Raahelaisen kulttuurisen nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja ovat erisisältöisten nuorille suunnattujen kulttuuritapahtumien ja tilaisuuksien organisointi, yhteisöllisen median ja luovan toiminnan ympäristöjen ylläpitäminen sekä nuorten oman kulttuurin tukeminen. Kulttuurista nuorisotyötä tuotetaan yhteistyössä kulttuuritoimijoiden, kasvattajatahojen ja nuorten parissa toimivien kanssa sekä nuorten osallisuutta tukien. Kulttuurista sisältöä tuotetaan myös tilatoiminnassa.

Nuori Kulttuuri – toiminta

Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jonka avulla rohkaistaan, kannustetaan ja innoitetaan nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta.

Nuori Kulttuuri on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Nuori Kulttuuri - Säätiön valtakunnallisesti koordinoima nuorten taiteen harrastusta tukevaa toimintaa. Nuori Kulttuurin puitteissa järjestetään vuosittain valtakunnallinen nuorten tapahtuma sekä useita kymmeniä aluetapahtumia ympäri Suomen, yhteistyössä aluehallintoviraston sekä kuntien ja kaupunkien nuorisotoimien kanssa. Raahen seudun aluetapahtuma järjestetään yhteistyössä Pyhäjoen ja Siikajoen nuoriso - ja vapaa-aikatoimien kanssa.

Tapahtumat ovat luonteeltaan katselmuksia, joissa nuoret voivat tuoda omaa luovuuttaan esille ja saada siitä ammattitaitoisen palautteen tulevaisuutta varten. Jokaisessa aluetapahtumassa ja valtakunnallisessa tapahtumassa katselmusta on arvioimassa ko. taiteen alan ammattilaisista koottu raati, joka antaa ryhmälle palautteen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Lisätietoja Nuori Kulttuuri – toiminnasta Nastasta.

RaatiRoll

Nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Kulttuuritoimen kanssa perinteisten Pekanpäivien aikaan RaatiRoll – tapahtuman. RaatiRoll on luonteeltaan pääsymaksuton ja päihteetön, nuorille suunnattu musiikkitapahtuma. Ajankohtana on kesäkuun viimeisen viikon keskiviikko ja tapahtuma-areenana toimii Museon ranta. Tapahtumassa on vuosittain mukana nuoria muusikkoja Raahesta ja muualta Suomea. Ajankohtaista RaatiRollista Nastanetistä ja Facebookista.

Kurssit ja retket

Kulttuurisen nuorisotyön puitteissa järjestetään myös kurssi -ja retkitoimintaa. DJ-kurssitoiminta on muodostunut jo perinteeksi ja se lisäksi tarjolla on vuosittain ilmaisuun liittyviä pajoja, kuten esimerkiksi sirkusta tai improvisaatiota. Koululaisen hiihto -tai syyslomalla on usein tarjolla kulttuuri-retkiä esimerkiksi teatteriin.

Nuoret voivat myös itse olla mukana ideoimassa kulttuurista nuorisotyötä!

Kulttuurinen nuorisotyö:
Anna-Maija Heikkilä
puh. 040 830 3124
etunimi.sukunimi (at) raahe.fi