Nuorisolautakunta

Nuorisotoimea johtaa ja sen toiminnasta vastaa nuorisolautakunta, jossa on 9 kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Tehtävät

  • laatia kaupunginhallitukselle ehdotus nuorisotoimen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä huolehtia nuorisotoimen yhteistyöstä viranomaisten ja yhteisöjen kanssa
  • hyväksyä nuorisotoimen tavoitteet sekä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma, seurata toiminnan tuloksia sekä huolehtia, että toiminta vastaa sille asetettuja vaatimuksia

Lautakunta päättää paikallisten nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen tarkoitettujen määrärahojen jaosta sekä hyväksyy nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten jakoperusteet sekä päättää nuorisotoimen järjestämästä toiminnasta perittävien maksujen perusteista.

Lautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä nuorisotoimenjohtaja.