Erityisliikunnan ryhmät

Erityisliikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Liikuntapalveluiden järjestämä erityisliikunta on maksutonta.

Erityisryhmien liikunta tai soveltava liikunta on terveyttä tai toimintakykyä edistävää liikuntaa. Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan.

Erityisryhmien liikunnan piiriin kuuluvat vammaiset, pitkäaikaissairaat, yli 65-vuotiaat sekä työkyvyttömyyseläkkeellä, kuntouttavassa työtoiminnassa tai erityisopetuksen piirissä olevat henkilöt. Koska osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, yli 65-vuotiaiden ryhmästä erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi vain toimintakyvyltään selvästi iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia heikentyneet henkilöt. Pelkkä ikä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Erityisliikunnan ryhmät

Erityislasten ja perheiden liikuntakerho

Torstaisin klo 16-17 Antinkankaan koulun liikuntasalissa.

Erityistä tukea tarvitseville noin 6-12 vuotiaille lapsille. Kerho on tarkoitettu lapsille, joilla on esimerkiksi motoristen taitojen ongelmien vuoksi vaikea pysyä mukana muissa liikuntaryhmissä. Toiveena on, että lapsen kanssa tuleva aikuinen osallistuisi myös aktiviteetteihin. Ryhmässä harjoitellaan liikunnan perusliikkeitä ja vahvistetaan motorisia taitoja pelien, leikkien, musiikin ja taitoratojen avulla. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan yhteisen tekemisen kautta, mutta liikuntahetkeen kuuluu myös vapaata oleskelua ja itsenäistä harjoittelua liikuntatilassa. Aloituskerta on torstaina 8.9.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntosali

Tiistaisin klo 13-14 ja torstaisin klo 13.30-15
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Matalan kynnyksen kuntosaliryhmä, jossa on mukana kaupungin liikunnanohjaaja opastamassa laitteiden käyttöä ja antamassa liikunta-ja terveysvinkkejä arkielämään. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä Raahen Psyyke ry:n, Woimalan, Raahen mielenterveyskeskuksen ja Kuntoutusyksikkö Kotirapun kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaat

Maanantaisin klo 10-11, Urheilutalo Raahelan kuntosali
TULES-kuntosaliryhmä. Tunnille osallistutaan fysioterapeutin lähetteellä.

Perjantaisin klo 12-12.30 Urheilutalo Raahelan kahvio
Kevyessä tuolijumpassa tehdään oman kunnon mukaan niska-hartia- ja selkäjumppaa. Sopii myös hengityselinsairaille. Liikuntatuokio parantaa liikkuvuutta ja ryhtiä. Istuen suoritettava liikuntatuokio sopii myös henkilöille, jotka haluavat täsmäliikuntaa ylävartalon liikkuvuuteen ja mahdollisiin kiputiloihin, mutta joille keppijumppa on liian vaativaa. Ryhmä on tarkoitus pitää pienryhmänä.

Kehitysvammaiset

Maanantaisin klo 14.30-15.45
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Erityistä tukea tarvitsevien kuntosaliryhmä. Aikuisten ja nuorten kehitysvammaisten kuntosaliryhmä muodostuu muun muassa kuntouttavaan työtoimintaan ja erityisopetukseen kuuluvista henkilöistä. Ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostilla (yhteystiedot sivun alaosassa).

Keskiviikkoisin klo 12.30-13.30
Urheilutalo Raahela, Palokunnankatu 28, 92100 Raahe.
Erityistä tukea tarvitsevien liikuntaryhmä. Aikuisten kehitysvammaisten ryhmässä harjoitetaan sosiaalisia taitoja, silmä-käsi -koordinaatiota, voimailua, rentoutumista ja tasapainoa. Ryhmässä harrastetaan myös yleistä terveysliikuntaa muun muassa musiikin, taitoratojen, pelien ja kuntopiirin kautta. Ryhmä on toteutettu yhteistyössä toimintakeskus Kuutin kanssa. Ryhmä on täysi, uusia ei mahdu tällä hetkellä mukaan.

Neuro-ryhmä

Tuolijumppa tiistaisin klo 15-15.45, NeuvoRassi (Uusi ryhmä!)

Neuroliikkujille suunnattu hyvän mielen liikuntaryhmä. Liikuntatuokio toteutetaan tuolilla istuen. Tuolijumpassa harjoitellaan silmä-käsi -koordinaatiota ja tehdään kevyttä jumppaa, jolla pyritään parantamaan ryhtiä ja lisäämään liikkuvuutta, sekä harjoitellaan rentoutumista.

Lisätiedot

Liikunnanohjaaja Anu Mäkinen, puh. 040 135 6751, anu.makinen [at] raahe.fi.