Tehostetun opinto-ohjauksen mallin kehittäminen -hanke

Hankkeen tehtävänä on kehittää peruskoulujen oppilaanohjausta vuosina 2021–2022. Hanke on Raahen kaupungin koordinoima yhteinen hanke Lumijoen, Merijärven ja Siikajoen kuntien kanssa. Hankkeessa toimii oppilaanohjauksen kehittämiskoordinaattori yhteistyössä peruskoulujen oppilaanohjaajien kanssa.

Hankkeen aikana edistetään peruskoulun oppilaanohjauksen vaikuttavuutta sekä tuetaan, kehitetään ja vahvistetaan opinto-ohjauksen toimintatapoja ja alueellista yhtenäisyyttä. Tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen siirtymiä tukevia oppilaanohjauksen toimintatapoja suunnittelemalla myös tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen käytänteitä.

Hankkeen opinto-ohjauksen kehittämistyö vastaa nykytilanteen tarpeeseen. 1.8.2021 tuli voimaan muutos Perusopetuksen opetussuunnitelman oppilaanohjausta koskevaan osuuteen. Muutoksen myötä nuorella on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa 8.–9. luokilla. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi oppilaanohjaaja. Samalla oppivelvollisuus laajentui koskemaan nuoria 18-vuoteen saakka tai siihen kunnes heillä on toisen asteen tutkinto suoritettuna. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja on osa Opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa ja Oikeus oppia -ohjelmaa.

Muualla verkossa:

Oppilaanohjauksen kehittämiskoordinaattori
Sisko Luoto
Puh. 040 130 3853
sisko.luoto [at] raahe.fi
Raahen kaupunki, opetuspalvelut