Koulukuljetukset

Raahen peruskoulujen oppilaskuljetussuunnitelman periaatteet 1.8.2014 alkaen


Raahen opetuslautakunnan päätöksen 19.3.2014 pykälä 32 mukaisesti kaupunki järjestää koulukuljetuksen vuosiluokille 0-9 seuraavasti:

  • 0-9 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km
  • erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti
  • jos oppilas hakeutuu toissijaiseen kouluun oppilaalla ei ole kuljetusoikeutta, jolloin oppilaan huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa koulumatkasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista
  • mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta
  • jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa toiseen oppilasalueeseen kesken lukuvuoden, koulukuljetus järjestetään lukuvuoden loppuun 9 luokan oppilaalle siinä tapauksessa, että koulumatka on yli 5 km

Erillisestä anomuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai liian rasittava.

Anomuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin ja/tai psykologin lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulumatkan vaarallisuudesta antaa lausuntonsa teiden vaarallisuutta arvioiva työryhmä.

Lomakkeet

Koulukuljetushakemusdoc, 60 kb