Koulukuljetukset

Raahen peruskoulujen oppilaskuljetussuunnitelman periaatteet 1.8.2018 alkaen

Raahen tulevaisuuslautakunnan päätöksen 23.5.2018 pykälä 68 mukaisesti kaupunki järjestää koulukuljetuksen vuosiluokille 0-9 seuraavasti:

  • 0-9 lk:n oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km
  • erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti
  • jos oppilas hakeutuu toissijaiseen kouluun oppilaalla ei ole kuljetusoikeutta, jolloin oppilaan huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa koulumatkasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista
  • mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta
  • jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa toiseen oppilasalueeseen kesken lukuvuoden, koulukuljetus järjestetään lukuvuoden loppuun oppilaalle siinä tapauksessa, että koulumatka on yli 5 km

Erillisestä anomuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai liian rasittava.

Anomuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin ja/tai psykologin lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulumatkan vaarallisuudesta antaa lausuntonsa kouluteiden vaarallisuutta arvioiva työryhmä.

Huoltajat voivat hakea koulukuljetusta Wilman kautta. Lomake löytyy kohdasta Hakemuset ja Päätökset, tee uusi hakemus.

Aikataulut

Haapajoen ja Parhalahden koulubussin aikataulut lv. 2018 - 2019pdf, 798 kb

Oppilaskuljetussuunnitelma

Oppilaskuljetussuunnitelma 1.8.2018 alkaenPDF, 56 kb

Vaaralliset koulutiet

Kouluteiden turvallisuutta arvioiva työryhmäPDF, 55 kb

Kouluteiden määritteleminen vaaralliseksi PDF, 1538 kb

Lomakkeet

Koulukuljetushakemusdoc, 60 kb

WILMA