Vaaralliset koulutiet

Tulevaisuuslautakunta on määritellyt 17.10.2017 § 37 seuraavat koulutiet vaarallisiksi

Haapajoen koulu

Valtatie 923, 959 - Haapajoen koulu
-reitti on vaarallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: 8-tien ylitys on vaarallinen, ei alikulkutunnelia

Piehingin Ylipääntie
-tie on vaarallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: tie on mutkainen ja kapea, jossa on rekkaliikennettä

Piitanantie – Koskelontie, Peltomaanperäntie-Haantie – Haapajoen koulu
-reitit ovat turvallisia 0-6 lk oppilaille
Perustelu: tiet ovat vähäliikenteisiä kyläteitä, 8-tiellä on alikulkutunneli ja 8-tien vierellä kulkee pyörätie

Vehkalantie, Majakarintie, Rapakontie – Haapajoen koulu
-reitit ovat turvallisia 0-6 luokan oppilaille
Perustelu: tiet ovat vähäliikenteisiä kyläteitä, 8-tiellä on alikulkutunneli

Honganpalon koulu

Ketunperäntie – Honganpalon koulu
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille koko vuoden Lampitien risteyksestä Ketunperäntielle päin
Perustelu: tie on mutkainen ja mäkinen

Hiientie 11 – Honganpalon koulu
-reitti on vaarallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: 8-tien ylitys koksaamon risteyksessä, 8-tiellä ei alikulkutunnelia

Tokolantie 48 – Honganpalon koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: Tokolan tiellä on vain paikallisliikennettä, 8-tiellä on alikulkutunneli

Kujapolku – Honganpalon koulu
-reitti on vaarallinen 0-4 lk oppilaille
Perustelu: Rautaruukin tien ylitys ja kulku Rautaruukin tietä pitkin, jossa paljon rekkaliikennettä. Korvaava reitti Väinöläntietä, ei talvikunnostusta ja Rautaruukintien ylitys.

Kantatie 134-Honganpalon koulu
-reitti on vaarallinen 0-4 lk oppilaille
Perustelu: Katatie-88 ylitys, ei suojatietä

Metsämäentie – Honganpalon koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: liikenne on vähäistä, ei asutusta

Ollinsaaren koulu

Ränsärintie – Ollinsaaren koulu
-reitti on turvallinen 1-6 lk oppilaille
-reitti on vaarallinen esikoulun oppilaille
Perustelu: risteyksissä osittain huono näkyvyys

Laaksokuja-Ollinsaaren koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: Laaksokujalla on hyvä näkyvyys ja suurimmalla osalla reitistä on kevyen liikenteen väylä

Ukkoherrantie – Ollinsaaren koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: pyörätie koko matkan, tien ylityksissä hyvä näkyväisyys, toisessa myös hidaste*

Jokelan koulu

Korkelontie – Jokelan koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: normaalia kyläliikennettä

Jokelantie 110, 122 – Jokelan koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: Jokelantie on päällystetty tie, jossa on normaalia kyläliikennettä. Tiellä on hidaste.
Nopeusrajoitus on 50 km/h.

Veikkolantie 5 – Jokelantie – Jokelan koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: Jokelantie on päällystetty tie, jossa on normaalia kyläliikennettä.

Jokelantie (Kantatien risteyksestä) – Jokelan koulu
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille tieosuudelta,
jossa nopeusrajoitus on 80 km/h.
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille tieosuudelta,
jossa nopeusrajoitus on 60 km/h.
Perustelu: Jokelantie on päällystetty tie, jossa on normaalia kyläliikennettä, arvioinnissa huomioitu nopeusrajoitus.

Hirsikankaantie 44 – Jokelan koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: reitillä on tavallista kyläliikennettä

Tikkalan koulu

Mattilanperäntie – Tikkalan koulu
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille koko vuoden
-3-6 lk oppilaat voivat käyttää olemassa olevaa koulukuljetusta, mikäli se ei aiheuta lisäjärjestelyjä ja kustannuksia
Perustelu: tie on osittain valaistu, nopeusrajoitus on 50-60 km/h

Ketunperäntie – Tikkalan koulu
-reitti on vaarallinen 0-4 lk oppilaille koko vuoden
-reitti on vaarallinen 5-6 lk oppilaille talviajan
-5-6 lk oppilaat voivat käyttää olemassa olevaa koulukuljetusa, mikäli se ei aiheuta lisäjärjestelyjä ja kustannuksia
Perustelu: tie on mutkainen, mäkinen, ei valaistusta, ei asutusta, rekkaliikennettä, nopeusrajoitus 80 km/h

Latvalammentie-Relletintien risteys
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: matka on 300-700 m ja tie on hiljainen kylätie

Hongistontie 422-Kantatie
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille talviaikaan 1.11-31.3
Perustelu: Hongistontie on valaisematon ja päällystämätön tie, jossa on vähän asutusta. Matka on 800 m.

Huvilatie 133 – Kantatie
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille talviaikaan 1.11-31.3
Perustelu: Huvilatie on valaisematon ja päällystämätön tie, jossa on vähän asutusta. Matka on 1,3 km.

Kantatie 1682 – linja-autopysäkki
-reitti on turvallinen lähimmälle linja-autopysäkille 0-9 lk oppilaille.
Perustelu: matka 123 m.

Saarentie – Romuperäntien risteys
-reitti on vaarallinen vain esikoulun oppilaille
Perustelu: Saarentie on valaistu ja päällystetty tie.

Olkijoen koulu

Kotirannantie – Olkijoen koulu – Pattasten koulu
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille talvella 1.11-31.3
Perustelu: nopeusrajoitus 30-60 km/h ja tiellä on kyläliikennettä

Siikajoentie-Olkijoen koulu
-reitti on vaarallinen 0-6 lk oppilaille koko vuoden pyörätien päästä Siikajoelle päin
-tien varrella olevilla pysäkeillä odottaminen on turvallista
-tien ylittäminen ei ole vaarallinen
Perustelu: tie on mutkainen ja tiellä on paljon liikennettä

Pölläntie
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: tie on kylätie, jossa on vähän liikennettä

Siikajoen tien ylittäminen Pölläntien risteyksessä
-ylittäminen on vaarallinen 0-1 lk oppilaille
Perustelu: näkyvyys on huono ja nopeusrajoitus 80 km/h, talviaikaa 70 km/h

Pattasten koulu ja Harakkamäen koulu

Lassintie - Mansikkakarintie – Pattasten koulu
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: Lassintiellä on vähäistä kyläliikennettä. Mansikkakarintie on suora, päällystetty ja valaistu. Nopeusrajoitus on enimmillään 50 km/h. Tiellä on osittain pyörätie (540 m ei pyörätietä).

Kylmäläntie – Pattasten koulu – Harakkamäen koulu
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: Kylmäläntie on päällystetty tie, jossa normaalia kyläliikennettä. Osalla reitistä pyörätie ja 8-tiessä alikulkutunneli.

Jokirannantie – Mansikkakarintie – Pattasten koulu
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: Jokirannatie on yksityistie, nopeusrajoitus 30 km/h. Tiellä on vähäistä läpikulkuliikennettä.

Antinkankaan koulu

Kesälä (Merikankaantie/Peltolankuja – Antinkankaan koulu (Kampusalue)
-reitti on vaarallinen 0-2 lk oppilaille
Perustelu: Kevyenliikenteen väylä puuttuu osalta reittiä.

Kummatin koulu

Varvi – Kummatin koulu
-reitti on turvallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: osittain pyörätie, Merikadun ylityksessä suojatie

Vihannin koulutiet

Ohimaantie – Kirkonkylän koulu
-reitti on vaarallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: Kantatie-86 ylitys

Kantatie- 86 suuntaisuus Ouluun päin
-reitti on vaarallinen 0-6 lk oppilaille
Perustelu: vilkas valtatie

Saarelantie – Kirkonkylän koulu
-reitti on vaarallinen 0-3 lk oppilaille talviaikaan 1.11-30.4, kesäaikaan mahdollisuus käyttää korvaavaa reittiä Kirkkojärven ympäri kulkevaa pyörätietä
Perustelu: Raahentien ylitys

Läntisrannantie-Kirkonkylän koulu
-reitti on vaarallinen 0-5 lk oppilaille
Perustelu: Kantatie-88 ylitys

Pyhäjoentie –Kirkonkylän koulu
-reitti vaarallinen 0-2 lk oppilaille Myllyperäntien risteyksestä Pyhäjoelle päin ja Myllyperän suuntaan
Perustelu: tiellä rekkaliikennettä, tie on kapea, valaisematon ja mutkainen

-0-4 lk oppilaat Myllyperäntien risteyksestä – Kirkonkylän koululle päin voivat käyttää Pyhäjoentietä kulkevaa koulukuljetusta mikäli se ei aiheuta lisakustannuksia ja lisäjärjestelyjä.

Päiväkodit

Lepistönkuja 26 - Satulehdon päiväkoti Marttilantie 5, Pattijoki
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: Yksityistiet Lepistönkuja, Lepistöntie ja Kylmäläntie ovat vain asukkaiden käytössä. Yksityisteiden päästä alkaa Kylmäläntien kevyenliikenteen väylä. Kylmäläntie on asfaltoitu ja valaistu. Kylmäläntien jatkona menee pyörätie (alikulku Valtatie-8 ja Siikajoentien kohdalla).

Haaksiluodonmäki 9 - Saloisten päiväkoti Oravanpolku 2, Saloinen
-reitti on turvallinen 0-9 lk oppilaille
Perustelu: Haaksiluodonmäellä ja Kirkkoluodontiellä on vain paikallisliikennettä, tie sorapintainen ja valaistu. Ketunperäntien ylitystä suojatietä pitkin ei katsota vaaralliseksi, tiellä nopeusrajoitus 40km/h ja hyvä näkyvyys. Oikotiellä nopeusrajoitus 30km/h, tiellä uusi asfaltti ja varoitusmerkki lapsista (tiemerkintä kesken).