Kehittämistyöryhmät

Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Pertti Bäckman

Musiikin MUSKE kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Sari Kallio

Koululiikunnan kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Laura Rahikkala

TAIKAKUU -Taito- ja taideaineiden kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Elina Romppainen

Oppilaanohjauksen kehittämistyöryhmä
Puheenjohtaja Pauliina Hentilä