10-luokka, lisäopetus

Raahessa lisäopetusta annetaan yksittäisille oppilaille muun perusopetuksen yhteydessä. Koulun rehtori nimeää opiskelijalle vastuuhenkilön, joka vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lisäopetus palvelee koulutusratkaisuna erityisesti niitä perusopetuksen päättäneitä nuoria, joilla on tarvetta vahvistaa opinnoissa tarvittavia tietoja, taitoja ja opiskelumotivaatiota tai jotka tarvitsevat lisäaikaa tulevaisuutensa suunnitteluun. Lisäopetuksen tehtävänä on myös tukea opiskelijoiden elämänhallintaa ja siten vahvistaa edellytyksiä itsestä huolehtimiseen, muutosten kohtaamiseen ja valintojen tekemiseen.

Hakeminen

Opetus- ja kasvatusjohtaja tekee päätöksen lisäopetukseen ottamisesta. Päätöstä varten huoltajan tulee toimittaa opetusvirastoon vapaamuotoinen anomus lisäopetusvuodesta. Anomuksen lisäksi koululta tarvitaan puoltava lausunto siitä, että opiskelija hyötyy lisäopetusvuodesta.