Eduskuntavaalit Raahen kaupungissa

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina, huhtikuun 2. päivänä 2023. Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 2.4.2023 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 saakka.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestysalue, äänestyspaikka:

 1. Pääkirjasto, Rantakatu 45, Raahe
 2. Koivuluoto, Kummatin koulu (entinen), Kummatinkatu 5, Raahe
 3. Antinkangas, Antinkankaan koulu, Isoholmintie 6, Raahe
 4. Saloinen, Saloisten koulu, Kisatie 2, Saloinen
 5. Pattijoki, Pattasten koulu, Rännärintie 3, Pattijoki
 6. Vihanti, Vihannin yhtenäiskoulu, Yläkouluntie 6, Vihanti

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 28.3.2023.

Kiinteät, koko ennakkoäänestysajan avoinna olevat ennakkoäänestyspaikat

 • Raahen K-Citymarket, Ollinkalliontie 2, Raahe
 • Raahen Prisma, Palokunnankatu 37, Raahe
 • Praati – palveluiden olohuone, Kirkkokatu 43, Raahe
 • 22.3. – 24.3.2023 klo 9.00–20.00
 • 25.3. – 26.3.2023 klo 12.00–18.00
 • 27.3. – 28.3.2023 klo 9.00–20.00

Lyhyen aukioloajan ennakkoäänestyspaikat

Alpuan Nuorisoseuran talo, Alpuantie 38, Alpua
22.3.2023 klo 14.00–18.00

Vihannin yhtenäiskoulu, Yläkouluntie 6, Vihanti
23.–25.3.2023 klo 12.00–18.00

Pattasten koulu, Rännärintie 3, Pattijoki
26.–28.3.2023 klo 12.00–18.00

Ennakkoäänestyspaikoille pääsee myös pyörätuolilla.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään (ajokortti, passi, henkilökortti).

Sairaalassa, vanhainkodeissa sekä erikseen päätetyissä laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä julkaistaan laitoksissa vaalitoi­mikuntien toimesta erilliset ilmoitukset.

Kotiäänestys

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Raatihuoneelta, os. Rantakatu 50. Kotiäänestyksen ilmoittautumisen voi tehdä myös soittamalla numeroon 040 830 3072 (Riitta Tuomaala) tai lähettämällä lomakkeessa ilmoitetut tiedot sähköpostilla osoitteeseen: riitta.tuomaala [at] raahe.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana arkipäivänä klo 9.00–20.00.

Vaalimainonta

Vaalimainonta kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä kaupunginhallituksen määräämillä vaalimainospaikoilla.

Vaalimainostelineet asetetaan taustoineen valmiiksi paikoilleen kaupungin toimesta. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 15.3.2023 alkaen.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on: Rantakatu 50, 92100 Raahe ja puhelin: 08 439 3111, virka-aikana.

Lisätietoja vaaleista löytyy oikeusministeriön vaalit.fi-verkkosivustolta.

Henkilö tiputtamassa kirjekuorta vaaliuurnaan.
Kuva: Arnaud Jaegers, Unsplash.