Vaalit

Kuntavaaleissa 13.6.2021 valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina, kesäkuun 13. päivänä 2021.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 13.6.2021 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 saakka.

Äänestysalueiden äänestyspaikat

Äänestysalue, äänestyspaikka:

  1. Pääkirjasto, Rantakatu 45, Raahe
  2. Koivuluoto, Kummatin koulu (entinen), Kummatinkatu 5, Raahe
  3. Antinkangas, Antinkankaan koulu, Isoholmintie 6, Raahe
  4. Saloinen, Saloisten koulu, Kisatie 2, Saloinen
  5. Pattijoki, Tekninen keskus, Ruskatie 1, Pattijoki
  6. Vihanti, Vihannin entinen kunnanvirasto, Kirkkotie 2, Vihanti

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 26.5.2021 ja päättyy tiistaina 8.6.2021 seuraavasti:

26.05. - 28.05.2021 klo 9:00 - 20:00
29.05. - 30.05.2021 klo 12:00 - 18:00
31.05. - 04.06.2021 klo 9:00 - 20:00
05.06. - 06.06.2021 klo 12:00 - 18:00
07.06. - 08.06.2021 klo 9:00 - 20:00

Ennakkoäänestyksessä on mahdollisuus myös ulkotiloissa tapahtuvaan äänestykseen seuraavasti:

  • Tekninen keskus, Pattijoki: torstaina 27.5.2021 klo 9.00 - 11.00 ja klo 17.00 – 19.00
  • Vihannin entinen kunnanvirasto, Vihanti: tiistaina 1.6.2021 klo 9.00 - 11.00 ja klo 17.00 - 19.00
  • Tapahtumatalo Raahe: maanantaina 7.6.2021 klo 9.00 - 11.00 ja klo 17.00 – 19.00

Ennakkoäänestyspaikoille pääsee myös pyörätuolilla.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään (ajokortti, passi, henkilökortti).

Mikäli äänestäjällä ei ole riittävää selvitystä henkilöllisyydestään, saa poliisiviranomaisella MAKSUTTA väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten osoitteesta: Kummatinkatu 6, 92150 Raahe. Tällöin henkilöllisyyskorttia haettaessa on mukana oltava 2 passikuvaa.

Ennakkoäänestyspaikat

K-Citymarket, os. Ollinkalliontie 2, Raahe
Raahen Prisma, os. Palokunnankatu 37, Raahe
Tekninen keskus, os. Ruskatie 1, Pattijoki 
Tapahtumatalo Raahe, Kirkkokatu 28, Raahe
Vihannin entinen kunnanvirasto, Kirkkotie 2, Vihanti

Sairaalassa, vanhainkodeissa sekä erikseen päätetyissä laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä julkaistaan laitoksissa vaalitoi­mikuntien toimesta erilliset ilmoitukset.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys kotiäänestyksenä tapahtuu arkipäivisin klo 9.00-20.00 edellä mainittuina ennakkoäänestysaikoina.

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskus­ vaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Raatihuoneelta, os. Rantakatu 50. Kotiäänestyksen ilmoittautumisen voi tehdä myös soittamalla numeroon 040 830 3072 (Riitta Tuomaala) tai lähettämällä lomakkeessa ilmoitetut tiedot sähköpostilla osoitteeseen: riitta.tuomaala [at] raahe.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Vaalimainonta

Vaalimainonta vaaleissa on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä kaupunginhallituksen määräämillä vaalimainospaikoilla.

Vaalimainostelineet asetetaan taustoineen valmiiksi paikoilleen kaupungin toimesta. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021 alkaen. 

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on: Rantakatu 50, 92100 Raahe ja puhelin: 08 439 3111, virka-aikana.

Lisätietoja vaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta, osoitteesta: vaalit.fi 

Henkilö tiputtamassa kirjekuorta vaaliuurnaan.
Kuva: Arnaud Jaegers, Unsplash.