Vaalit

Sote-uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 23.1.2022 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 saakka.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Äänestysalue, äänestyspaikka:

  1. Pääkirjasto, Rantakatu 45, Raahe
  2. Koivuluoto, Kummatin koulu (entinen), Kummatinkatu 5, Raahe
  3. Antinkangas, Antinkankaan koulu, Isoholmintie 6, Raahe
  4. Saloinen, Saloisten koulu, Kisatie 2, Saloinen
  5. Pattijoki, Tekninen keskus, Ruskatie 1, Pattijoki
  6. Víhanti, Vihannin entinen kunnanvirasto, Kirkkotie 2, Vihanti

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 12.1.2022 ja päättyy tiistaina 18.1.2022.

Ennakkoäänestyspaikat

Raahen K-Citymarket, Ollinkalliontie 2, Raahe
Raahen Prisma, Palokunnankatu 37, Raahe
Tapahtumatalo Raahe (Kauppaporvari), Kirkkokatu 28, Raahe
Vihannin entinen kunnanvirasto, Kirkkotie 2, Vihanti

Lyhyen aukioloajan yleiset ennakkoäänestyspaikat on perustettu Alpuaan, Lampinsaareen, Tikkalaan sekä Pattijoelle.

Sairaalassa, vanhainkodeissa sekä erikseen päätetyissä laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä julkaistaan laitoksissa vaalitoi­mikuntien toimesta erilliset ilmoitukset.

Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat

Aluevaalien kiinteiden, koko ennakkoäänestysajan avoinna olevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

12. - 14.1.2022 klo 9.00 - 20.00
15. - 16.1.2022 klo 12.00 - 18.00
17. - 18.1.2022 klo 9.00 - 20.00

Aluevaalien lyhyen aukiolojen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen paikat ja aukioloajat ovat:

Alpuan kylätalo (entinen koulu) Luohuantie 35, Alpua: keskiviikkona 12.1.2022 klo 14.00 - 18.00
Gunnarin Kartano (entinen koulu), Kaivoskatu 2, Lampinsaari: torstaina 13.1.2022 klo 14.00 - 18.00
Tikkalan koulu, Martikkalantie 7, Mattilanperä: perjantaina 14.1.2022 klo 14.00 - 18.00
Tekninen keskus, Ruskatie 1, Pattijoki: maanantaina - tiistaina 17.-18.1.2022 klo 12.00 - 20.00

Ennakkoäänestyspaikoille pääsee myös pyörätuolilla.

Ennakkoäänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään (ajokortti, passi, henkilökortti).

Mikäli äänestäjällä ei ole riittävää selvitystä henkilöllisyydestään, saa poliisiviranomaisella MAKSUTTA väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten osoitteesta: Kummatinkatu 6, 92150 Raahe. Tällöin henkilöllisyyskorttia haettaessa on mukana oltava 2 passikuvaa.

Kotiäänestys

Ennakkoäänestys kotiäänestyksenä tapahtuu arkipäivisin klo 9.00-20.00 edellä mainittuina ennakkoäänestysaikoina.

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskus­ vaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Raatihuoneelta, os. Rantakatu 50. Kotiäänestyksen ilmoittautumisen voi tehdä myös soittamalla numeroon 040 830 3072 (Riitta Tuomaala) tai lähettämällä lomakkeessa ilmoitetut tiedot sähköpostilla osoitteeseen: riitta.tuomaala [at] raahe.fi. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Vaalimainonta

Vaalimainonta vaaleissa on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä kaupunginhallituksen määräämillä vaalimainospaikoilla.

Vaalimainostelineet asetetaan taustoineen valmiiksi paikoilleen kaupungin toimesta. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 5.1.2022 alkaen.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on: Rantakatu 50, 92100 Raahe ja puhelin: 08 439 3111, virka-aikana.

Lisätietoja vaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta: vaalit.fi 
Henkilö tiputtamassa kirjekuorta vaaliuurnaan.
Kuva: Arnaud Jaegers, Unsplash.