Museitjänster

Brahestads museum erbjuder upplevelser vid sju olika besöksmål. Finlands äldsta lokalmuseum Packhus innehåller en ovanligt stor samling kyrkoskulpturer från 1600-talet. Museet Kronomagasinets senaste dragplåster är världens äldsta bevarade dykardräkt Wanha Herra (Gamla Herren).

Brahestads museum har som uppgift att bevara, bedriva forskning om, skydda och synliggöra de traditioner, föremål och byggnader samt naturen som är anknutna till den fysiska miljön samt främja intresset för hembygdsarbete och historia.

Museet har ett brett utbud av tjänster. Vi erbjuder guidningar på finska och engelska i våra museiobjekt, ett omfattande bildarkiv, sakkunnigtjänster och material för utlåning som kan vara till nytta för såväl studerande som forskare och andra ämnesintresserade och yrkesverksamma. Våra verkstäder är riktade till kunder i alla åldrar.

Brahestads museum hyr även ut lokaler till olika slags klubb- och föreningsverksamhet samt för mindre tillställningar. Även privatpersoner kan hyra våra lokaler. Som en ny tjänst har vi startat en bookcrossing-station, en återanvändningsstation för böcker för alla Brahestadsbor och besökare.

Verksamhetsställen

ToimipisteGamla Apoteket presenterar en av Finlands mest värdefulla farmaceutiska helheter

Kauppakatu 31
92100 RAAHE

ToimipisteKronomagasinet är Brahestads museums senaste besöksmål som slog upp dörrarna för allmänheten den 21 oktober 2012.

Merikatu 10
92100 RAAHE

ToimipisteOjala hembygdsmuseum utgörs av gamla Ojala gård. Utställnings- och kontorslokalerna som finns på gården kan hyras för bland annat konferenser.

Ojalantie 30
92140 PATTIJOKI

ToimipisteI Lassila värdshus undertecknades fredsavtalet efter finska kriget, den så kallade Olkijokikonventionen, den 19 november 1808.

Siikajoentie 544
92140 PATTIJOKI

ToimipisteMuseet Packhus är beläget i det år 1848 färdigställda före detta tull- och packhusets lokaler.

Rantakatu 33
92100 RAAHE

ToimipisteSaloinen hembygdsmuseum är en omfattande helhet som berättar om forna dagars näringsliv, fiske och jordbruk i området kring Saloinen.

Arkkukarintie 53
92210 ARKKUKARI

ToimipisteSoveliushuset är Brahestads äldsta bevarade bostadshus från 1780-talet. På nedervåningen finns museets kontor.

Kauppakatu 41
92100 RAAHE

En blå bindingsverksbyggnad bredvid havet.
Packhus. Bild: Satu Kiviniitty, Raahe museum.a