Oppiaineiden painotukset

Uusi opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden oppiaineen painottamiseen.
Opetuslautakunta on päättänyt kokouksessaan (13.2.2007 § 10, 16.2.2009 § 16):

  • Koulut tarjoavat mahdollisia oppiaineen painotuksia oman koulunsa oppilaille. Lautakunta päättää koulujen painotuksesta.

Oppiaineiden painotukset kouluittain

Opetuslautakunta on hyväksynyt koulukohtaiset oppiaineiden painotukset kokouksessaan 30.5.2017 § 75.

Keskuskoulu
Kuvataidepainotteinen koulu
Koululla toimivat musiikkiluokat 3-6

Merikadun koulu
Musiikkiluokat 7-9

Pattasten koulu
Liikunta-erikoisluokat 7-9

Saloisten koulu
LUMA-luokat 7-9, matematiikka ja luonnontieteet