Matkakustannusten korvaus

Matkakorvaukset on laskutettava kahden kuukauden sisällä.

Verolliset matkat: kotoa työpaikalle ja työpaikalta kotiin välisistä matkoista peritään vero.
Ne maksetaan palkan yhteydessä, joten toimita ne hyvissä ajoin opiston toimistoon. Laitamme ne eteenpäin palkkatoimistoon.

Veroton matka: Työpisteestä toiseen matkasta pitää tehdä eri lasku. Sen syötämme toimistolla ja se voi tulla maksuun eri päivänä kuin palkka.

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

  1. Muussa kuin opiston sijaintikunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan matkasta kunnan ulkopuolelta sijaitsevasta asunnosta tai hänen kunnan ulkopuolella sijaitsevasta toimipaikastaan opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää 6 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.
  2. Samassa kunnassa asuvalle tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää 6 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin.
  • Matkalaskussa on oltava mainittuna matkan kokonaispituus vähennettynä omavastuun osuudella 6 km/suunta, yhteensä 12 km edestakaisesta matkasta. Laita omavastuuvähennyksestä tieto sille varattuun kohtaan ja laske matkalasku loppuun saakka valmiiksi.

Kaupungin sääntöjen mukaan matkalaskut on laskutettava kahden kuukauden sisällä. Yli kaksi kuukautta vanhoja matkoja ei enää makseta.