Opintopisteet

Opintopisteellä (op) tarkoitetaan opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta, mikä sisältää opetuksen sekä omatoimisen työskentelyn.

Osa kursseistamme on pisteytetty, jotta opiskelijat saisivat hyväksiluettua ko. opinnot tarvittaessa myös muissa oppilaitoksissa.

Todistus

Säännöllisesti ryhmän työskentelyyn osallistunut opiskelija saa pyynnöstä lukukauden lopussa läsnäolotodistuksen, säännöllinen läsnäolo 3/4 tunneista.

Kahta vuotta vanhemmista todistuksista laskutamme 10 €.

Saat opiskelutodistuksen soittamalla puh. 040 135 6779, 040 135 6780.