Opintoseteli

Opetusministeriö on myöntänyt Raahe-opistolle yhteensä 5500 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien sekä työttömien kurssimaksuihin.

  • Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa.
  • Senioriväestöllä ja eläkkeellä olevilla tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä tai eläkkeellä olevia henkilöitä.
  • Työttömällä henkilöllä tarkoitetaan työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä.

Opintosetelillä voi maksutta osallistua yhdelle Raahe-opiston järjestämälle kurssille. Opintoseteli on henkilökohtainen. Opintoseteliä ei voi käyttää opintopassiin.

Miten opintosetelin voi saada? Ota henkilökohtaisesti yhteyttä toimistoon!

  • Jos kuulut em. kohderyhmään ja haluat opintosetelin, ota yhteyttä Raahe-opiston toimistoon puhelimitse puh. 040 135 6779, 040 135 6780 tai 040 830 3123.
    Opintosetelien hakuaika alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.9.2018. Opintosetelien saajille ilmoitetaan myönteisestä päätöksestä
    joko tekstiviestillä tai soittamalla.
  • Opintoseteleitä myönnettäessä etusijalla ovat hakijat, jotka eivät ole aikaisemmin olleet mukana opiston harrastepiireissä. Opintoseteliä ei myönnetä jos on viime kaudella saanut opintosetelin.
  • Ilmoita opintoseteliä hakiessasi mille kurssille aiot opintosetelin käyttää.