Raahen kaupungin onnistumisia ja haasteita

La, 22.09.2018 - 15:26

Hyvä lukija – luet parhaillaan Raahen kaupunginjohtajan ensimmäistä blogikirjoitusta ja kaiketi ensimmäistä kaupungin virallisesti ylläpitämää blogia. Haluan omalla kirjoituksellani tuoda esille Raahen kaupungin keskeisimpiä onnistumisia ja haasteita konkreettisella ja selkeällä tavalla.

Raahessa on hyvä elää

Aloitan ensimmäisen kirjoitukseni vilpittömällä kiitoksella. Olen saanut olla Raahen kaupunginjohtajana tätä kirjoittaessani puolitoista vuotta, mistä nöyrä kiitos Teille raahelaiset. Olette ottaneet minut avosylin omaksenne ja tunnen itseni ja perheeni tervetulleiksi Raaheen. Kuluneina 18 kuukautena Raahe on todellakin näyttänyt meille, että täällä on meidän kaikkien hyvä elää.

Raahen arki on tapahtumia ja mahdollisuuksia täynnä. Erityisesti meren ja luonnon läheisyys sekä loistavat palvelut ovat tehneet minuun vaikutuksen. Onpa perheeseemme tullut muuton myötä uusia harrastuksiakin, joista erityisesti haluan nostaa esille melonnan. Raahen saaristossa on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen hyvät ja monipuoliset melontaolosuhteet, kauniita maisemia sekä harrastusta tukevia palveluja tarjolla aivan uloimpia saaria myöten.

Uusi strategia

Kuluneen vuoden aikana olemme yhdessä tehneet Raahelle uuden strategian, josta olen meidän kaikkien puolesta ylpeä. Strategia nostaa keskiöön yhdessä tekemisen, kokeilukulttuurin, yhteishengen ja lapsiystävällisyyden, taloudellisuutta ja kestävää kehitystä unohtamatta. Yhteisvoimin laadittu strategia on otettu vastaan loistavasti. Raahen strategia on Suomen ensimmäinen, kukaan ei ole vielä tätä väitettä pystynyt kumoamaan, täysin avoimesti tehty strategia. Strategiaprosessin keskeisimpään vaiheeseen olivat oikeutettuja vapaasti osallistumaan tasa-arvoisesti tietoverkkojen kautta kaikki asiasta innostuneet. Myös Raahen kaupunginvaltuuston ja kaupunkikonsernin jäsenet osallistuivat strategian tekoon kiitettävällä tavalla, tästä iso kiitos heille! Kiitos kuuluu myös nimettömäksi jääneille tietoverkkojen kautta osallistuneille yksityishenkilöille, joita oli mukana jo pelkästään Helsingin alueelta noin 140 henkilöä.

Vaikuta ja tule kuulluksi

Kuluneina kuukausina ja sitä ennen Raahe kaupunkina on profiloitunut voimakkaasti hyvän asumisen ja arjen kaupunkina. Itse nostaisin keskiöön raahelaisten nuorten kokemuksen tässä asiassa. Raahelaiset nuoret kokevat pystyvänsä vaikuttamaan kaupunkinsa toimintaan kiitettävällä tavalla mikä näkyy selkeästi kaikissa valtakunnallisissa vertailuissa. Raahen kaupungin keskeinen teema on vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja osallistaminen erityisesti nykyteknologiaa hyväksikäyttäen strategian yhdessä tekemisen henkeä konkreettisesti noudattaen. Tässä kaupungissa kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

Raahen haasteet ja mahdollisuudet

Raahe on meidän yhteinen - Raahe on yhdessä tekemistä, rakentamista ja huolehtimista. Haasteemme ja mahdollisuutemme ovat kasvussa, ja siksipä me vastaanotamme tulevaisuutemme luottavaisena, vahvuuksiimme nojaten. Raahe hakee menestyksensä osaamisestaan, luonnostaan, teollisuudestaan, yrittäjistään, historiastaan ja matkailusta. Tulevaisuuden Raahen kantavat ajatukset ovat: elinvoimainen, lapsiystävällinen, oudosti houkutteleva ja osaava, meidän yhteinen Raahe.

Oudosti houkutteleva Raahe on merellisen historian, vanhan kaupungin charmin, ainutlaatuisen luonnon, tarinakulttuurin, teollisuuden ja yrittäjyyden muodostama kokonaisuus, joka on suurempi kuin osiensa summa. Raahessa on jokaiselle jotain – ja enemmän.  Oudosti houkutteleva Raahe nojautuu ikiaikaiseen tarinakulttuuriin nykyaikaisin viestinnän keinoin.

Raahen elinvoimaa on mega- ja suurhankkeiden lisäksi alueemme toiseksi suurin satama, SSAB, kaivannaisteollisuus, meidän lukuisat yrittäjämme, joista me olemme erittäin ylpeitä, sekä erittäin laadukas kehittyvä palvelurakenne. Keskeisenä periaatteena kaupungin toiminnassa on yrittäjäystävällisyys. Yrittäjäystävällinen Raahe palvelee ja ennakoi yrittäjien tarpeita. Näihin periaatteisiin Raahen kaupunkiorganisaatio sitoutuu aidolla palveluasenteella.

Menestystä kasvusta

Raahen työpaikkamäärän voidaan arvioida kasvavan seuraavina vuosina noin tuhannella uudella työpaikalla. Uusia työpaikkoja syntyy erityisesti energiateollisuuteen ja metalliteollisuuteen Hanhikivi 1 -projektin, Ferrovanin metallituotetehtaan sekä kaivannaisteollisuuden tarpeisiin. Tämä yhdistettynä perusteollisuuteen syntyviin työpaikkoihin sekä kerrannaisvaikutuksena syntyvään elinvoimaan, lisää työllistymistä. Kasvu on myös haaste. Kysymys on siitä, mistä ja miten yritystemme työpaikat täytetään. Onneksemme Raahen kaupunkikonsernissa on erinomaista koulutusta tarjoava koulutuskeskus Brahe, josta löytyy apu täsmäkoulutuksen muodossa. Hyvänä esimerkkinä tästä on 2018 alkanut rakennusinsinööri AMK-koulutus sekä 2019 alkava koneinsinööri AMK-koulutus Raahessa. Myös räätälöity oppisopimuskoulutus on vaihtoehto esimerkiksi kaivosmiesten kouluttamiseen.

1000 uutta työpaikkaa tarkoittaa mahdollisesti työpaikkojen lukumäärään verraten kolminkertaista väkiluvun kasvua, joten laskennallinen vuotuinen rakennuspaikkatarve on teoriassa 200 rakennus- tai asuinpaikkaa. Tarve tulee kasvamaan ja meidän on pystyttävä kasvattamaan nykyinen noin 50 rakennuspaikan vuosittainen tuotanto kaikin keinoin vastaamaan tarvetta. Tästä syystä Raahen kaupungin kaavoitusohjelmassa on alistettu selvitettäväksi kaikki mahdollinen asumiseen soveltuva kaupungin maaomaisuus mukaan lukien lähimmät saaret.

Raahen kaupunki uudistaa kouluverkkoaan voimakkaasti. Kaupunkiimme rakennetaan lähitulevaisuudessa yksi koulu lisää vuosittain ja kansainväliseen koulutukseen panostetaan voimakkaasti. Samanaikaisesti päiväkotiverkkoa kehitetään ja monipuolistetaan. Julkisiin palveluihin lasketaan myös alueiden viihtyvyys. Tästä hyvänä esimerkkinä Pikkulahden alueen suunnittelu, mitä parhaillaan toteutetaan yhteistyössä asukkaiden kanssa uusinta tekniikkaa ja virtuaalimalleja hyväksikäyttäen. Tässä yhteydessä on suorastaan velvollisuus mainita, että liikunta-, kouluverkko-, ja päiväkotipalveluiden sekä yleisten alueiden hoidon osalta palveluverkkomme on erittäin hyvä. Tietenkin on ennalta arvattavaa, että väkiluvun kasvu tuo markkinapotentiaalia olemassa oleville yrityksille ja avaa mahdollisuuden myös uudelle yrittäjyydelle. Lapsiystävällisyyden lisäksi kaupunki korostaa kaikessa toiminnassaan myös asiakasystävällisyyttä, sillä me kaikki Raahen kaupungin työntekijät olemme tuottamassa ja tarjoamassa palveluja teille, raahelaiset asukkaat ja yrittäjät.

Yhteenvetona voi todeta, että tulevaisuuden Raahe hakee menestyksensä kasvusta. Raahessa on oma paikka teille kaikille. Nähdään Raahessa!

Ari Nurkkala, kaupunginjohtaja

 

Mietiskelevän näköinen mies puku päällä.

Kaupunginjohtajan blogit