Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset

Rakentamista ja muita toimenpiteitä varten tarvitaan lähes aina lupa tai ilmoitus. Kaupungin alueella on erilaisia rakennuskielto- ja suunnitelutarvealueita sekä toimenpiderajoituksia.

Ennen rakennuspaikan hankkimista tai rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä kannattaa aina selvittää rakennuspaikkaa koskevat rakentamisrajoitukset ja tarvittavat luvat.

Suunnittelutarvealue määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Lisäksi voi olla myös yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräykseen perustuvia suunnittelutarvealueita. Rakennus- ja toimenpiderajoitus voi olla voimassa olevan yleis- tai asemakaavan määräykseen perustuva tai erikseen alueelle päätetty.

Yleiskaavan laatimista ja muuttamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen, joka voi olla voimassa kunnan päätöksillä 5 + 5 vuotta ja sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen päätöksellä kaupungin hakemasta erityisestä syystä vielä 5 vuotta.

Asemakaavan laatimista ja muuttamista varten voi kaupunki määrätä alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 2 vuotta kerrallaan. Asemakaava-alueen laajentamista varten rakennuskielto voi kestää enintään 8 vuotta.