Tiedote talvikunnossapidosta

Talvikunnossapito on tärkeä asia ja kaupunki haluaa muistuttaa asukkaita yhteisistä pelisäännöistä. Asemakaava-alueiden katujen ja pyöräteiden talvikunnossapito on kaupungin vastuulla, mutta myös tontin haltijalla on vastuu seuraavista asioista:

• kadun aurauksen aiheuttaman lumivallin poisto tonttiliittymästä

• tontin kohdalla olevan jalkakäytävän lumen/lumivallien poisto sekä tarvittaessa hiekoitus

• tonttiliittymän alittavan rummun päiden aukipitäminen

Tontilta ja tonttiliittymästä auratut lumet läjitetään omalle tontille tai viedään lumenkaatopaikalle. Lunta ei saa tuoda katualueille, eikä siirtää naapurin harmiksi. Väärään paikkaan läjitetty lumi on riski liikenneturvallisuudelle sekä aiheuttaa keväällä vesiongelmia.

Jotta kadut ja pyörätiet saadaan tehokkaasti kuntoon, muistathan antaa myös teillä työskenteleville ammattilaisille työrauhan ja heille kuuluvan arvostuksen.

Teiden ja katujen kunnossapidon puhelinnumerot löytyvät www-sivulta:

raahe.fi/liikenne/kunnossapito. Palautetta voit lähettää myös www.raahe.fi/palaute-sivulta.

Kunnossapito perustuu lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Tekninen keskus/ kuntatekniikka