Energiamääräykset

Rakennuksen energiaselvitys ja -todistus

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla on suuri vaikutus rakennuksen tulevaan energiatehokkuuteen. Haettaessa rakennuslupaa sellaiselle uudisrakennukselle, jossa käytetään energiaa tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen ja mahdollisesti jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi, on esitettävä energiaselvitys. Energiaselvityksestä ilmenevät rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat asiat. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 on kohdassa 1.1.3 mainittu rakennukset, joita energiaselvitysvaatimus ei koske.

Rakennuksen energiatodistus on osa energiaselvitystä ja kertoo rakennuksen energiatehokkuden E-luvulla ilmaistuna.

Energiaselvitys sisältää yleensä seuraavat tarkastelut

  • rakennuksen lämpöhäviön määräyksenmukaisuus
  • ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehot
  • rakennuksen lämmitystehot
  • arvio kesäaikaisesta huonelämmöstä ja mahdollinen jäähdytys
  • kokonaisenergian kulutus energiamuotokertoimilla korjattuna
  • rakennuksen energiatodistus

Energiatodistus

Energiatodistuksessa ilmoitetaan E-luvulla se energiamäärä, joka tarvitaan rakennuksen tarkoitustaan vastaavaan käyttöön. Energiatehokkuuden perusteella kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö.

  • on pakollinen haettaessa rakennuslupaa uudisrakentamista varten tietyin poikkeuksin
  • tarvitaan rakennusta tai huoneistoa taikka niiden hallintaoikeutta myytäessä tai vuokrattaessa
  • on osa energiaselvitystä

Uudisrakennuksen energiatodistus

Energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä.

Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksen korjaus- ja muutostöissä

Kun sellaiseen rakennukseen, jossa käytetään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten ilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi, tehdään rakennus- tai toimenpideluvan varaisia korjaus- tai muutostöitä tai rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, ei energiatodistusta vaadita. Tällöin on kuitenkin selvitettävä ne toimenpiteet, joilla korjaus- tai muutostyön yhteydessä voidaan samalla parantaa myös rakennuksen energiatehokkuutta. Tämän todentamiseksi on rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen liitettävä selvitys Energiatehokkuuden parantamisvelvollisuuden todentamisestadoc, 169 kb.

Linkkejä