Ilmanvaihtosuunnittelija

Ilmanvaihtosuunnittelija vastaa rakennuksen ilmanvaihtosuunnitelmista (IV-suunnitelma) ja niiden määräystenmukaisuudesta.

Ilmanvaihtosuunnitelmasta tulee ilmetä sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen ja toiminta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen.

Ilmanvaihtopiirustuksiin (iv-piirustukset) kuuluvat yleensä taso-, leikkaus- ja tarvittavat yksityiskohtapiirustukset. Piirustuksiin liittyvät toiminta- ja säätökaaviot sekä laiteluettelot.

Piirustuksissa esitetään yleensä ilmanvaihtolaitoksen sekä painovoimaisen ilmanvaihdon järjestelmään kuuluvat tarvittavat

  • rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyvät ratkaisut, kuten palo-osastoinnit;
  • kanavien ja laitteiden sijoitus, eristys, mitoitus ja tiiviysluokka, sekä
  • laitteiden puhdistettavuus ja puhdistusluukut.

Toiminta- ja säätökaavioissa esitetään yleensä:

  • ilmanvaihtojärjestelmän toimintakaavio ja -selostus;
  • ilmanvaihtojärjestelmän ja -laitteiden toiminta eri vuodenaikoina kuormitusten vaihdellessa; sekä
  • ilmanvaihtolaitteiden äänitasot.