Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Milloin käyttö- ja huolto-ohje on laadittava

Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Ohje on laadittava myös silloin, kun tehdään korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen. Lisäksi ohje koskee soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.

Käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle.

Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voiaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti. Se tukee kiinteistönhoidon kilpailuttamista, kiinteistönhoitosopimusten laatimista sekä hoito- ja huoltotyötä että niiden valvontaa.

Miten käyttö- ja huolto-ohje laaditaan

Käyttö- ja huolto-ohje suoritellaan laadittavaksi siten, että siitä ilmenee

 • kiinteistön omistus
 • laajuus
 • tilat käyttötarkoituksineen
 • päärakenteet
 • kiinteistön rakentamiseen osallistuneiden yhteisöjen ja henkilöiden yhtystiedot
 • rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät
 • keskeisten huoltokohteiden ja tilojen paikantamistiedot
 • tavoitteelliset sisäolosuhteet
 • hoidon laatutason ja järjestelmien käyttöarvot
 • sisä- ja ulkopuolisten rakenteiden pintamateriaalit
 • käyttöikätavoitteet kustannuksiltaan merkittäville rakenteille ja rakennusosille
 • kustannuksiltaan merkittävien kunnossapitokohteiden kunnossapitojaksot ja -tehtävät
 • korjauspäiväkirjan ylläpito ja vuosikustannusten seuranta
 • toimintaohjeet poikkeus- ja häiriötilanteissa

Lisäksi huoltokirjan liitteeksi kootaan kaikkien kiinteisöön asennettujen rakennusosien, materiaalien ja laitteiden hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet paikantamistiedoin. Kuhunkin huoneistoon toimitetaan huoneiston käyttöohjeet ja huoltokirjan käyttöohjeet luovutetaan kiinteistön omistajalle.