Rakennusvalvonnan lomakkeet

Rakennusvalvonnan lomakkeet on laadittu pääosin Microsoft Word-ohjelmalla. Lomakkeet toimivat parhaiten omalta koneelta. Mikäli lomakkeiden käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteyttä rakennusvalvontatoimistoon.

Word-tiedostot

  • avaa ja tallenna lomake omalle koneelle asiakirjamallina
  • hae tämän jälkeen lomake käyttöön normaalisti tiedosto ja uusi asiakirja valikon kautta
  • lomakekentissä liikutaan Page Up ja Page Down-näppäimillä, jolloin myös laskentakentät toimivat oikein

Pdf-tiedostot

  • nämä on myös syytä tallettaa omalle koneelle ja avata täytettäväksi Acrobat-Reader-ohjelmaan
  • lomakkeet voidaan tulostaa täyttämisen jälkeen ko. ohjelmalla
  • lomakkeita ei voida kuitenkaan tallettaa ohjelmalla myöhempää käyttöä varten

Käytössä olevat lomakkeet

Asuinhuoneistot RH2_4pdf, 584 kb

Asuinhuoneistot_RH2doc, 283 kb

Ilmoitus rakennuksen poistumasta_RK9doc, 162 kb

Liite energiatodistukseendoc, 242 kb

Jatkoaikahakemusdoc, 72 kb

Maisematyölupahakemuspdf, 57 kb

Naapurien kuuleminendoc, 234 kb

Naapurien kuuleminen kaikki hakemuksetdoc, 253 kb

Naapurin suostumusdoc, 145 kb

Ohje rakennuksen käyttöönotto- ja loppukatselmukseendoc, 44 kb

Poikkeamishakemusdoc, 298 kb

Purkamislupahakemusdoc, 304 kb

Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomakepdf, 68 kb

Rakennushankeilmoitus RH_1_3pdf, 248 kb

Rakennushankeilmoitus RH1_3_pdfpdf, 248 kb

Rakennuslupahakemusdoc, 258 kb

Rakennusvaiheilmoitus RH5doc, 159 kb

Rakennusvaiheilmoitus RH5_pdfpdf, 58 kb

Rasitehakemusdoc, 180 kb

Rasitesopimusdoc, 175 kb

RH1_ohjeetdoc, 42 kb

Selvitys jätevesijärjestelmästädoc, 258 kb

Suunnittelutarvehakemusdoc, 298 kb

Vastaava työnjohtajahakemusdoc, 239 kb

Vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirjadoc, 580 kb

Energiatehokkuuden parantamisvelvollisuuden todentaminendoc, 169 kb

Maalämmön toteutuskorttidoc, 180 kb

Selvitys rakennusjätteestädoc, 210 kb