Maankäytön mittauksien hinnasto Raahessa ja Siikajoella

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen, sekä sijaintikatselmuksen suorittaminen.

Rakennustyön valvontaan kuuluvista MRA 75 §:n mukaisista toimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

Liike-, teollisuus- ja vastaavat varastorakennukset sekä julkiset
rakennukset
350,00 €
Maatalouden tuotantorakennukset250,00 €
Rivitalo tai muu vastaava350,00 €
Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus220,00 €
Vapaa-ajan asuinrakennukset220,00 €
Talousrakennus tai vastaava piehehkö rakennus tai rakennelma
(kokonaisalaltaan enintään 80 m2)
120,00 €
Erillisen sijaintikatselmuksen suorittaminen
Puolet ko. rakennuksen merkintämaksusta, kuitenkin vähintään 90 €
Aita70,00 €
Taksa sisältää neljä kappaletta merkintäpisteitä
Lisäpisteet / kpl
50,00 €
Maalämmön keruujärjestelmän sijaintikatselmus aikaveloituksena,
pienin maksu.
90,00 €