Rakentamistapaohjeet

Rakentamistapaohjeilla täydennetään uusien alueiden asemakaavamääräyksiä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on rakennuslupaa myönnettäessä varmistaa, että suunnitelma on asemakaavan ja rakentamistapaohjeiden mukainen.

Rakentamistapaohjeilla pyritään ohjaamaan uusien alueiden yleisilmettä haluttuun suuntaan. Rakentamistapaohjeissa voidaan antaa ohjeita mm. väreistä, materiaaleista, kattomuodoista ja istutuksista.