Rakentajaillat

Rakentajailloissa annetaan rakentajille ja suunnittelijoille kootusti tietoa rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Rakentajailta voi olla luonteeltaan yleispiirteinen, jolloin pääpaino on rakennuslupaprosessiin ja luvanhakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Rakentajailta voi olla myös suunnattu vain tietyn alueen rakentajille, jolloin käydään läpi lupaprosessin lisäksi myös alueen kaavamääräyksiä ja rakentamisapaohjeita yksityiskohtaisesti.